×

Sklanjanje tujih imen in priimkov
  • Vprašanje:

    Ali se sklanja ime in priimek tujca?


    Odgovor:

    Da. Tako npr. sklanjamo Al Pacino, rodilnik Ala Pacina itd., s čimer jasno povemo, da je tisti Al osebno ime, in ne morda arabski člen, ki ga ne sklanjamo, npr. Al Araf z rodilnikom Al Arafa.

    Marko Snoj (marec 2014)