×

Ženska oblika za »pogrebnik« je ...
 • Vprašanje:

  Sprašujemo se, kakšen izraz se uporablja za poklic, ki se ukvarja s pogrebi. V sskj sem našla pogrebnik. Nisem pa našla ženske oblike. Kaj je bolj primerno pogrebec ali pogrebnik in kako poimenovati žensko obliko tega poklica?


  Odgovor:

  V slovarjih na portalu Fran tega feminativa res še ni, vendar pa je v sicer redki rabi v korpusu Gigafida 2.0 mogoče zaznati naraščanje pogostnosti pri besedi pogrebnica, ki se pojavlja v naslednjih kontekstih:

  • Opravila je dopisni tečaj za pogrebnico.
  • Tilli je pomagala opraviti pogrebnici še zadnji posel, nato je pohitela domov.
  • Uživa v življenju in ne beži pred smrtjo,še zdaleč ne – je edina pogrebnica v Sloveniji.

  Naj opozorimo še na druge pomene te besede:

  1. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika na portalu Fran najdete pogrebnico v pomenu 'ženska, ki je udeleženka pogreba' in 'pogrebna pesem'.
  2. V gradivu korpusov pa najdemo pogrebnico tudi v pomenu 'pogrebni ali poslovilni govor', npr.:
  • Torej, predsednik nam je v pogrebnici očital, da delamo preveč napak, da smoprehitro zadovoljni, da nočemo sodelovati in participirati ter da premalo verjamemo v usodo in prehitro pademo na kolena.

  Če povzamemo: Za tistega, ki (poklicno) opravlja dela v zvezi s pokopavanjem, je najprimernejša oblika pogrebnik. Tej vzporedna oblika za žensko je pogrebnica. Kdor se udeleži pogreba, je pogrebec, ženska je pogrebka (SP 2001).

  Tudi če kaka ženska oblika (feminativ) v starejših slovarjih ni zapisana, jo kar pogumno tvorimo po ustaljenih vzorcih. Zanje nasploh je najbolj uporaben slovarski del Slovenskega pravopisa 2001, ki si jih je prizadeval navesti kar se da vse, tudi če so redke, vendar pa ravno samostalnika pogrebnik ipd. kot pokopavajočega ni navedel.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (september 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.