×

Glagol »zanavljati« in knjižna slovenščina
 • Vprašanje:

  Prosim vas za pomoč glede razumevanje pomena glagola zanavljati? Glagol se uporablja z besedo zaloga.


  Odgovor:

  Glagola zanavljati v knjižni slovenščini ne poznamo, tudi v Vojaškem slovarju iz l. 1977 ter v njegovi predelani in dopolnjeni izdaji iz l. 2002 glagola zanavljati ni. Redko se pojavlja v starejših vojaških besedilih, zlasti v besedilih, ki vsebujejo žargonske izraze, in sicer v pomenu 'obnoviti, obnavljati'.

  • Načrtno se bo začelo zanavljati predpisane bojne komplete najnujnejših vrst streliva. (Poročevalec Državnega zbora RS, 2001)
  • Bistveno je, da teh sredstev ni mogoče obnavljati, da jih ni mogoče zanavljati, kar pomeni, da se operativna sposobnost obrambnih sil zmanjšuje. (1993, prepisi sej Državnega zbora RS)

  V slovenščini uporabljamo namesto tega dva glagola, ki tudi izhaja iz osnove nov*, tj. obnoviti (nedov. obnavljati), prenoviti (nedov. prenavljati). S samostalnikom zaloge uporabljamo glagol obnoviti.

  Omenimo še, da je glagol manj znan tudi v hrvaškem jeziku, pogosteje ga uporabljajo v bosanščini in srbščini, in sicer tudi dovršno (zanoviti) obliko in glagolniški samostalnik (zanova). O tej rabi več v prispevku Nives Opačić: Zanavljanje.

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (september 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.