×

Izgovarjava črke h
 • Vprašanje:

  S prijatelji se pogosto prerekamo o tem, kakšna je pravilna izgovorjava črke H v različnih kontekstih. Spor nastane predvsem pri hči ali himna

  Hertz/herc (je pravilno [x], [h] ali oboje?)


  Odgovor:

  Slovenski knjižni pripornik h nastane na prednjem mehkem nebu, pri čemer se lahko pripora zlasti v primerih, ki jih navajate (hči, himna, herc), zaradi soseščine prednjih samoglasnikov in soglasnikov, tvorjenih na trdem nebu, pomakne nekoliko naprej. Izgovor lastnega imena oz. fizikalne enote Hertz/herc s [h] je citatni. V knjižni slovenščini poznamo tovrstni grlni nezveneči pripornik le v nekaterih onomatopejah [haha].

  Odgovor je bil oblikovan v sodelovanju s fonetikom doc. dr. Hotimirjem Tivadarjem.

  Tanja Mirtič (marec 2014)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.