×

Sklanjanje samostalnika »dan«
 • Vprašanje:

  Nisem prepričana, kako se pravilno sklanja samostalnik dan. Slovenski pravopis 2001 ne podpira veljavne prakse pri sklanjanju tega samostalnika v množini. Za poimenovanja različnih dni se v odvisnih sklonih uporabljajo daljše oblike, v veljavnem pravopisu pa niso več navedene (v SP 1962 so bile).

  V praksi je živo:

  pri pouku slovenskega jezika in na kulturnih dnevih …

  je na izobraževalnih dnevih društva državnih tožilcev pojasnil minister Aleš Zalar.

  na Dnevih komedije v Celju dobila nagrado občinstva.

  pritegnilo tudi osnovno- in srednješolce na športne dneve ali v šole v naravi.

  Hvala za odgovor in lep pozdrav.

  D. T.


  Odgovor:

  Samostalnik dan ima v rod., or. ed., rod., mest. or. dv., daj., tož., mest. in or. mn. načeloma enakovredne dvojnične oblike.

  Jezikovni razvoj nakazuje, da se krajše dvojnične oblike v dv. in mn. opuščajo v rabah s pomenom »čas 24 ur, posvečen spominu na nekaj ali nekoga ali namenjen neki dejavnosti«, ki so obvezno natančneje opredeljene s prilastkom. Zato je slogovno bolj sprejemljivo govoriti o tem, kako je bilo na kulturnih dnevih in o tem, kaj šola uresničuje s športnimi dnevi. Proces se je začel in domala že zaključil v mestniku množine, zato ni več mogoče zapisati **na kulturnih dneh, medtem ko je raba krajših oblik v drugih sklonih še mogoča, npr. praznovanje Prešernovega dneva/dne, športnih dni/dnevov bo letos manj.

  V preostalih pomenih te besede za iste sklone enakovredno, morda celo prednostno uporabljamo krajše oblike, npr. v teh dneh/dnevih. Te so prednostne zlasti v prislovnem pomenu, npr. te dni, v teh dneh.

  Marko SnojNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.