×

Izvor frazema »preč priti«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besed preč priti (ko nekdo umre).


    Odgovor:

    V gorenjskem narečju se v pomenu knjižnega in siceršnjega proč uporablja izvorno sorodna, a ne enaka različica preč. Besedna zveza preč priti 'umreti' (in 'dokončno se pokvariti', tudi avto namreč lahko pride preč) torej prvotno pomeni 'iti proč'.

    Marko Snoj (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.