×

Izvor frazema »preč priti«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besed preč priti (ko nekdo umre).


    Odgovor:

    V gorenjskem narečju se v pomenu knjižnega in siceršnjega proč uporablja izvorno sorodna, a ne enaka različica preč. Besedna zveza preč priti 'umreti' (in 'dokončno se pokvariti', tudi avto namreč lahko pride preč) torej prvotno pomeni 'iti proč'.

    Marko Snoj (marec 2014)


Prijavite se za odgovor