×

Pisanje angleškega zaimka I z veliko ali malo začetnico
 • Vprašanje:

  Zanimalo me je, ali pri navajanju angleških naslovov umetniških del znotraj slovenskega besedila upoštevamo angleško pravilo pisanja osebnega zaimka I z veliko začetnico. Rečeno mi je namreč bilo, da pri navajanju besedil, kot so naslovi umetniških del, ne upoštevamo angleških slovničnih pravil velikih začetnic, temveč naša, torej pišemo veliko začetnico le za prvo besedo naslova in morebitna lastna imena znotraj naslova. Se to pravilo nanaša tudi na besedo I, ki je v slovenščini ne bi imeli razloga pisati z veliko začetnico? Kot primer te dileme lahko vzamemo naslov knjige Tell the wolves I'm/i'm home.


  Odgovor:

  Pri problematiki citiranja angleških besed in delov besedila v slovenskih tekstih moramo ločevati dve vrsti velike začetnice:

  1. položajno veliko začetnico – z veliko začetnico se v angleških besedilih zapisujejo vse polnopomenske besede v naslovih, pa tudi npr. prva beseda v stavku (kot v slovenščini);
  2. od položaja neodvisno veliko začetnico, ki zaznamuje določeno vrsto besed – z veliko začetnico se po angleškem pravopisu zapisujejo npr. lastna imena (kot v slovenščini: Bank of EnglandBanka Slovenije) – sem spada tudi pravilo, da se zaimek I v angleščini piše z veliko začetnico (drugi zaimki pa ne) in da se v nemščini z veliko začetnico vedno pišejo vsi samostalniki.

  Položajna velika začetnica je lahko specifična za vsak posamezni jezik, vendar le v okviru, ki ga določajo pravila zapisa od položaja neodvisne velike začetnice – ta se pri citiranju tujega besedila v slovenščini vedno ohrani, položajna pa ne. V angleščini se zaimek I vedno zapiše z veliko začetnico, prav tako lastna imena, zato se ta velika začetnica ohrani tudi pri citatnem prenosu v slovenščino. V nemščini se vsi samostalniki pišejo z veliko začetnico (pa tudi npr. zaimek Sie, ki je namenjen vljudnemu nagovarjanju oz. vikanju), zato se to ohrani tudi pri citatnem prenosu v slovensko besedilo. Torej:

  • Tell the wolves I'm home
  • The hound of the Baskervilles (priimki se v angleščini zapisujejo z veliko začetnico)
  • Middle East illusions (zemljepisna imena se v angleščini zapisujejo z veliko začetnico)
  • Klingsors letzter Sommer (v nemščini se vsi samostalniki vedno zapisujejo z veliko začetnico)

  Urška Vranjek Ošlak (september 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.