×

Dajejo trgovci »popust« pri ceni ali pri izdelku?
 • Vprašanje:

  Nekaj me zelo moti, še posebno zato, ker se dogaja na nacionalnem radiu. V reklamah: …*** 30 odstotkov popusta na hlače***. Po tem sporočilu bi človeku, ki bi prišel po hlače, trgovka morala 30 odstotkov dolžine odrezati, da bi bil res popust na hlače. Če bi pa bil popust na ceno hlač, potem bi pa bile hlače cenejše. To se dogaja tako pogosto in žal se lektorji na radijskih postajah za to ne zmenijo.

  Kaj vi menite o tem?


  Odgovor:

  Vaše opažanje je logično, saj trgovci res ponujajo popust na ceno izdelka, ne pa na »fizični« izdelek. Ker beseda popust pomeni 'zmanjšanje prodajne cene', bi se bilo za maksimalno natančnost logično izraziti:

  • ponujajo zmanjšanje prodajne cene pri hlačah
  • ponujajo nižjo prodajno ceno pri hlačah
  • ponujajo popust pri hlačah

  Ker pa je pomenska sestavina 'cena' prisotna že v pomenu besede popust, jezikovno gradivo kaže, da je v rabi precej pogosto izpuščena.

  Ob tem se odpira tudi drugo vprašanje: Kateri predlog uporabiti v zvezi s samostalnikom popust?
  Čeprav besede popust s tožilnikom ob predlogu na res ne navajata ne SSKJ2 ne SP 2001, je v današnji jezikovni rabi, kot jo izkazuje korpus Gigafida, ta zveza tako razširjena, da je ni mogoče razumeti kot napačno. Nekdaj je vezava s predlogom na sicer res veljala za pogovorno (kar nakazuje njeno nenavajanje v SSKJ2 in SP 2001), a danes je povsem ustaljena.
  Najpogostejše zveze s samostalnikom popust na so npr. na ceno, na izdelke, na storitve; na količino, na nakup itd.

  Pomensko blizu zvezi s predlogom na je zveza s predlogom pri. Da je bila nekdaj kot normativno ustrezna dojemana le ta zveza, je še danes vsaj delno razvidno iz stanja v korpusu Gigafida, saj se popust pojavlja s predlogom pri zlasti v lektoriranih časopisnih besedilih (Dnevnik, Delo), s predlogom na pa v drugih besedilih, med katerimi je precej spletnih (oglaševanje, novičarske spletne strani, spletni portali različnih ustanov).

  **Zveza popust za zgoraj našteto pri zvezah popust na in pri izraža le deloma. Najpogosteje namreč izpostavlja, komu je popust namenjen: za upokojence, za dijake, študente, za otroke. S predlogoma na in pri pa se za ujema npr. pri popustu za nakup, za potovanje.

  Pri tem je za razliko od na in pri navadno prisotne vsaj nekaj namenskosti, namere (ki jo sicer predlog za izraža), npr.

  • S kuponom boste lahko izkoristili tudi petodstotni popust za potovanje z letalom na Rodos ali Kreto.
  • Enodnevni obiskovalci lahko ob nakupu enodnevne smučarske vozovnice na dan obiska izkoristijo še 30-odstotni popust za kopanje in savno.

  Zveza popust na je torej danes v rabi ustaljena zveza, ki se uporablja pogosto in nevtralno (podobno kot davek na), zelo blizu ji je popust pri, pri kateri se nekdanje dojemanje nezaznamovanosti glede na na še kaže s prevlado v (lektoriranih) časopisnih besedilih. Popust za medtem izraža pretežno ciljnost: ali namenjenost določenim osebam ali pa popust na kaj, ki je povezan z izvedbo, uporabo česa v določen namen. Predlogi torej precizirajo odnose med deli povedi v prostorskem, časovnem in najsplošnejšem razmernem smislu.

  Domen Krvina, Helena Dobrovoljc (september 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.