×

Ali lahko isti pridevnik označuje dva različna samostalnika v povedi, če je med njima veznik »in«?
 • Vprašanje:

  Je npr. prav Poišči alfa samca in samico, ali je treba posebej označiti oba samostalnika: Poišči alfa samca in alfa samico, če želimo uporabiti enak pridevnik za oba samostalnika.


  Odgovor:

  Če je jedro samostalniške besedne zveze zgrajeno priredno in če imata oba jedrna samostalnika take zveze enak prilastek, se lahko gospodarno izrazimo tudi tako, da pridevnik izpustimo. Jože Toporišič v Slovenski slovnici (2004: 599) tak način opredeljuje kot sprejemljiv, a tudi kot pomensko dvoumen:

  Pridevniški prilastek je lahko dvoumen v primerih kot naš oče in mama, sosedova Micka in Janez, kar lahko razumemo kot naš oče in naša mati (tako večinoma res razumemo) ali pa kot mama in naš oče, sosedova Micka in (npr.) naš (že prej omenjeni) Janez.

  Zato predlaga tudi, da se pridevnik uporablja v dvojinski ali množinski obliki in se tako ujema z obema sestavinama oz. vsemi sestavinami jedra:

  • naša oče in mati
  • sosedova Janez pa Micka
  • sosedovi Janez, Micka in Marjeta

  Tudi vrstni pridevniki se vedejo enako, vendar se pridevnik v dvojinski/množinski obliki uporablja redkeje, zato prevladuje ujemanje s prvo sestavino oziroma ujemanje po bližini:

  • ed. slovenska vojska in policija
  • dv. slovenski vojska in policija
  • ed. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  • ed. šivalni stroj in pribor

  Vendar je treba biti previden, saj opisani način ni vedno mogoč. Pri pomensko različnih pridevnikih prihaja lahko do dvoumnosti: Kolesar se mu je oddolžil z rumeno majico in kolesom. Kot navaja Marko Snoj v prispevku Izpostavljanje pridevnika (Lektorsko društvo Slovenije, 16. 4. 2014), izpostavljanje homonimnih prilastkov, npr. **Videl sem njen lisičji kožuh in nasmeh ali **Imela je modre hlače in misli, ni mogoče. Ker ima slovenščina dva pridevnika moder in ne le enega z več pomeni, lahko rečemo le Imela je modre hlače in modre misli.

  Vsaka zveza ima torej svoje specifike. Če gre za »parne« samostalnike, kot v primerih oče in mati, vojska in policija, samec in samica, je izpuščanje drugega prilastka bolj sprejemljivo:

  • Poleg odraslega samca in samice so v skupini še različno stari mladiči.

  Podobno velja za zvezo alfa samec in samica, saj je očitno, da pridevnik označuje oba samostalnika, zato drugi pridevnik lahko izpustite. Taka raba glede na korpusno gradivo tudi prevladuje:

  • Za alfa samce in samice v hierarhiji, ki jo vzpostavlja civilizirano človeško bitje, pa to ne velja.

  Redkeje najdemo primere kot:

  • Volčji tropi so praviloma družine, ki jih sestavljajo vodilni par (alfa samec in alfa samica) in njuni potomci – različno stari mladiči.

  Omenimo še, da je zveza alfa samec in samica nekaj posebnega. Zaradi nepregibnosti samostalnika alfa v vlogi levega, tj. pridevniškega prilastka ne vemo, ali se ujema le po bližini ali s celotno zvezo. Toporišič na strani 559 v Slovenski slovnici (2004) opozarja celo, da alfa v tem primeru ni prilastek, temveč prvi del zloženke, zato priporoča zapis skupaj (tak način je kot prednostna možnost uveljavljen tudi v slovarju Slovenskega pravopisa 2001: alfažarek). Jezikoslovje je danes sprejelo pridevniško vlogo teh besed, zato jih ne pišemo več skupaj (safari srajca, akvarel tehnika, rock glasba, batik tehnika).

  Helena Dobrovoljc (september 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.