×

Človek, ki stremi po bogastvu, je ...?
 • Vprašanje:

  Kako se imenuje stremljenje po bogatenju (bogastvu)? Kako se reče takšnemu človeku?


  Odgovor:

  Človek, ki si strastno, bolestno prizadeva po neki, zlasti materialni dobrini ali konkretno denarju, je pohlepen.
  Samostalniška izpeljanka nastane z obrazilom -, in sicer govorimo o pohlepnežu (obrazilo je pogosto uporabljeno za ekspresivne, celo slabšalne besede, npr. skrajnež, grabež); za žensko osebo naredimo tvorjenko z obrazilom -icapohlepnica. Slednjo navaja Slovenski pravopis 2001 in pred njim Maks Pleteršnik leta 1895 v Slovensko-nemškem slovarju z razlago pohlepna ženska.

  Sinonimni slovar slovenskega jezika: tiskana izdaja 2016, spletna izdaja 2018 navaja ob geslu pohlepnež naslednje sopomenke, ki so stilno, čustveno, časovno in narečno zaznamovane:

  • starinsko: lakom1, samogolt, samogoltnež, samogoltnik
  • ekspresivno: lakomnež
  • knjižnoizročilno: lakomnik, pogoltnik
  • slabšalno: pogoltnež
  • narečno: segoltnež

  V spletni aplikaciji CJVT Sopomenke 1.0 ob nekaterih od naštetih najdete še: grabežljivec, požrtnež in za žensko osebo grabežljivka, lakomnica, požrtnica.

  (Krepko so označeni bolj pogosti izrazi.)

  V sodobnem času se pojavlja še več izrazov, ki govorijo o tem, v kakšnih okoliščinah nekdo pridobi denarno korist, npr. če gre za korist, ki ni upravičena, se oseba imenuje dobičkar, dobičkarica, Sinonimni slovar navaja še profitarja, Sopomenke 1.0 pa ob naštetih še zaslužkarja in zaslužkarico.

  Stremljenje po denarju je lahko tudi pridruženo stremljenju po oblasti in moči, s čimer povezujemo stremuhe oz. stremuhinje, a tu je nabor sopomenskih izrazov ponovno dolg. Pri iskanju si lahko pomagate tudi sami s slovarskim portalom Fran.

  Helena Dobrovoljc (september 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.