×

Okrajševanje poimenovanj učilnic
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno zapisovati okrajšana poimenovanja za učilnice. Npr. učilnica 8b - ali je pravilen zapis U 8b? Ali je U velik ali majhen, je pravilen zapis skupaj ali narazen, je b velik ali majhen? Hvala lepa za odgovor. Lep pozdrav


  Odgovor:

  Krajšave, med katere uvrščamo okrajšave (itd.), kratice (NUK) in simbole (XL) ter formule (NaCl), so značilne za pisni jezik in so dveh tipov:

  1. Ustaljene krajšave so že del pisne norme, saj so se uveljavile kot družbeni dogovor; o njih se poučimo v splošnih in terminoloških slovarjih.

  2. Priložnostne krajšave nastanejo zaradi stiske s prostorom ali zaradi kakega drugega razloga v konkretnem besedilu, npr. v starejših izdajah Slovenskega biografskega leksikona:

  Šuman Josip, narodni delavec, jezikoslovec, r. 11. febr. 1836 na Zg. Ročici pri Zg. Ščavnici kmetu Andreju in Mariji r. Gajzer, u. 15. sept. 1908 v Moščenički Dragi, pok. v Lj. Po štirih razr. osn. šole v Zg. Ščavnici (Sv. Ana v Slov. goricah) je obiskoval 3. razr. normalke v Mrbu in 1847–55 gimn. (odl. mat. 1855).

  Avtor pri uvedbi krajšave, najpogosteje kratice, pogosto opozori na krajšanje s pojasnilom v oklepaju, še zlasti če je nastala krajšava njegov domislek:

  Akt o vpisu vodne pravice iz 71. člena ZV iz leta 1974 (Uradni list SRS, št. 16/74 – v nadaljevanju ZV74)

  Med priložnostne krajšave se uvršča tudi ta, po kateri sprašujete. Za besedo učilnica namreč nimamo predvidene in uveljavljene krajšave, zato lahko uporabite kateri koli način krajšanja, da bo le v okolju, v katerem se zapis uporablja, dovolj razumljiv. S te perspektive je bolj nazorno, če uporabite okrajšavo, torej na poljubnem mestu za ostankom črk postavite piko:

  • okrajšava s piko: uč. 8b / učil. 8b

  Uporaba začetne črke (ki je lahko pisana skupaj z zvezo številke in črke ali s presledkom: U 8b ali u 8b // U8b ali u8b) dopušča več razlag in je primerna le, če je pojasnjena. Odvisno tudi od tega, kje želite krajšavo uporabiti.

  Odločitev je torej vaša, saj o »pravilnosti« pri priložnostnih krajšavah na tem mestu ne moremo presojati.

  Helena Dobrovoljc (september 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.