×

Tri besede, ki jih ni zaznati v SSKJ-ju: »fit«, »medikan« in »izkles«
 • Vprašanje:

  Da ne bom za vsako besedo posebej odpiral teme, bom vse tri besede, ki jih ne zaznam v SSKJ-ju, omenil tukaj. Zanima me, kaj je razlog, da teh besed (še) ni v SSKJ-ju?

  • izkles: npr. izkles zoba

  • medikan: nevarna vremenska situacija, ki ima podobne značilnosti kot orkan in nastane v Sredozemlju

  • fit: npr. fit postava


  Odgovor:

  Urejeno:


  Besede, ki jih navajate, so glede na pojavljanje v sodobni slovenščini zelo različne:

  Pridevnik fit se pojavi že v drugi izdaji SSKJ iz leta 2014, in sicer je v slovarju navedena povedna (predikativna) raba: Tek mu pomaga, da ostaja mladosten in fit.
  V zvezi fit postava (te pozicije slovarji res še niso evidentirali) je pridevnik rabljen prilastkovno (kot levi nepregibni prilastek ob samostalniškem jedru). V korpusu ga najdemo npr. tudi v zvezah fit telo, fit nosečnica. Z naraščanjem tudi take prilastkovne rabe bo ta ob že uslovarjeni predikativni lahko prikazana v slovarjih, ki evidentirajo sodobno rabo, zlasti v eSSKJ – Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

  Samostalnik medikan ni nastal v slovenščini, besedotvorno je prekrivanka med Mediteran in orkan. Njeno pojavljanje je redko, vendar je kandidatka za vključitev v Sprotni slovar, ki vključuje besede, katerih pojavnost narašča v zadnjih letih in ki jih ni v nobenem razlagalnem slovarju na Franu. Zgled iz korpusa Gigafida 2.0:

  • Gre za hibridno nevihto, pogosto imenovano kar "medikan", kar je združitev besed Mediteran in orkan, njene značilnosti pa so podobne značilnostim orkanov in tajfunov.

  Samostalnika izkles v našem gradivu ni, čeprav z njo ni nič narobe. Ne navaja je niti seznam Besede slovenskega jezika, ki vključuje slovarsko in gradivsko najobsežnejšo zbirko besed, ga ne vključuje. Sicer za eSSKJ velja pogosto sistemsko nenavajanje tvorljivih besed ob prisotnosti drugih iz besedne družine (tu izklesati; dejanje/rezultat dejanja: izkles). V eSSKJ bo vključena, če bo izpričana v več neodvisnih gradivskih virih.

  Helena Dobrovoljc, Domen Krvina (september 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.