×

Sklanjanje romskega imena »Ali Paolo Dibrani«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja moško romsko ime Ali Paolo Dibrani?


  Odgovor:

  Ime Ali Paolo Dibrani ima v rodilniku ednine obliko Alija Paola Dibranija. Imena moškega spola na končni -i dobijo podaljšavo z -j-, imena moškega spola na končni -o pa sklanjamo kot slovensko ime Vito z rod. ed. Vita, torej brez podaljšave s -t-, ki je značilna za pogovorni jezik. Osebna lastna imena moškega spola vedno sklanjamo v vseh sestavinah, pa naj so domača ali tuja.

  Urška Vranjek Ošlak (september 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.