×

Vezljivost glagola »razglasiti za«
 • Vprašanje:

  Kako je z živostjo/neživostjo v teh primerih:

  sklep so razglasili za ničen/ničnega (SSKJ: kritiki so film razglasili za pornografski) – razglasitev sklepa za ničnega/ničen?


  Odgovor:

  Glagol razglasiti za zahteva predmet oz. povedkovo določilo v tožilniku. Pri samostalnikih s slovnično kategorijo neživo je tožilnik enak imenovalniku (razglasiti sklep za ničen; razglasiti film za pornografski/pornografijo).

  Pri samostalnikih s slovnično kategorijo živo pa je tožilnik enak obliki za rodilnik (razglasiti Prešerna za klasika/največjega pesnika).

  Primer s samostalnikom razglasitev sklepa za … je drugačen, ker samostalnik razglasitev zahteva predmet v rodilniku (razglasitev česa), pridevnik pa se s samostalnikom ujema (razglasitev sklepa za ničnega; imenovanje Prešerna za klasika/največjega pesnika ipd.).

  Polona Gantar (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.