×

Vrstilni števnik in lastno ime
  • Vprašanje:

    Zanima me kako se pravilno piše ime vsakoletne prireditve, ki se začne s številko, npr. 13. praznik domače hrane ali 13. Praznik domače hrane.


    Odgovor:

    Če bi bilo poimenovanje Praznik domače hrane ime redno organizirane javne prireditve (npr. tudi festivala, kongresa, simpozija ali zasedanja), potem predstavlja spredaj stoječi vrstilni števnik spremenljivo dopolnilo k stvarnemu imenu; to pa je tudi brez vrstilnega števnika že samo po sebi lastno ime, zato ga pišemo z veliko začetnico, npr.: 17. Ljubljanski maraton, 22. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture.

    Helena Dobrovoljc (marec 2014)