×

Vejica in večbesedni vezniki: »zato da« ...
 • Vprašanje:

  Sem tehnično izobražen in imam ker nekaj težav pri postavljanju vejic. Zlasti mi delajo težave povezave: zato da/upam da... Kje se tu postavi vejica ali med veznika ali takoj na začetku. Primer: Pri prenosu sile se uporabili vzmet, zato da se izogne sunkovitemu začetnemu pospeševanju.


  Odgovor:

  Primer zato da spada med večbesedne veznike, za katere odstavek 329 Pravil Slovenskega pravopisa 2001 določa, da se vejica piše le pred njegovim prvim delom, torej: Ustavili so se, zato da bi se odpočili. Pri tem je treba paziti, da pravilno prepoznamo večbesedni veznik, saj obstaja tudi zaporedje pojavnic zato in da, v katerem je prva prislov, druga pa veznik, npr. Odšel je zato, da bi nabral novih dokazov. V takih primerih pišemo vejico pred veznikom da. Primere razločujemo po tem, da zato v prvem napoveduje namen (da bi se odpočili), v drugem pa pojasnjuje vzrok (zakaj je odšel), v namen (nabiranje novih dokazov) pa vpeljuje le veznik da. Vaš primer (Pri prenosu sile se uporabili vzmet, zato da se izogne sunkovitemu začetnemu pospeševanju) spada v prvo vrsto, saj v njem zato napoveduje namen (izogibanje sunkovitemu začetnemu pospeševanju).

  Večbesedni vezniki so še namesto da, že ko, kljub temu da, češ da, medtem ko, zato ker, tako da, prej ko, toliko da, potem ko, še ko, vtem ko, brž ko, šele ko, s tem da, posebno ko, zlasti če, zlasti ko, zlasti kadar itd. Med njimi ni nobenega, pri katerem bi bil prvi del glagolska oblika (češ je členek, le izvorno je glagolska oblika). Primer upam da torej ni večbesedni veznik. V tem zaporedju je veznik le da, zato pišemo vejico neposredno pred njim: Upam, da ta poenostavljena razlaga za praktično rabo zadošča, tako da bo tovrstnih dvomov v bodoče manj.

  Marko Snoj (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.