×

Zapis naziva, pridobljenega na prvi in drugi bolonjski stopnji različnega študija
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilna uporaba naziva, pridobljenega na prvi in drugi bolonjski stopnji različnega študija.

  Primer: Janez Novak, je diplomiran fizioterapevt , ki je nato nadaljeval študij kineziologije. Se zapis naziva uporabi po vrstnem redu, npr.: Janez Novak dipl. fiziot, mag. kin.

  Ali se napiše najprej »višjo« stopnjo izobrazbe? npr.: Janez Novak mag. kin., dipl. fiziot.?


  Odgovor:

  O nazivih smo v Jezikovni svetovalnici že pisali, tukaj lahko preberete nekatere osnovne usmeritve. Pravila krajšanja strokovnih nazivov so določena v Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih, natančne okrajšave posameznih nazivov pa najdemo na Seznamu znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav – pri tem moramo biti pozorni na zadnjo veljavno različico predpisov in na razlikovanje med nazivi izobraževanj pred bolonjsko reformo in po njej. Navajanje več strokovnih nazivov ni zakonsko določeno, v praksi pa velja, da se za splošno rabo navaja le naziv najvišje stopnje izobrazbe. Nazive nižjih stopenj navajamo le takrat, ko je to relevantno, npr. v prijavi na delovno mesto, kjer je pogoj za prijavo naziv nižje od pridobljenih stopenj izobrazbe. Zaporedje nazivov je navadno od nižjih k višjim, torej npr. Janez Novak, dipl. fiziot. (VS), mag. kin.

  Urška Vranjek Ošlak (oktober 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.