×

Vložena poved in vezljivost glagola »prispevati«
 • Vprašanje:

  Kako pisati ločila v spodnjih primerih, predvsem vejic znotraj stavkov za citiranimi deli in pred narekovaji?

  1. Najlepše je začeti iskati izgovore, kot so: »Nimam denarja,« ali »Težko mi je zaslužiti.«
  2. Imate prav, da je trditev: »Ko bi bil lahko vedno srečen,« pretirana.
  3. Strokovnjaki vam bodo na primer govorili: »Bodite previdni glede razkuževanja rok,« ali »Ne izpostavljajte se pretirano v družbi drugih,« takšne zadeve.
  4. Lahko bi torej sklenil: Nisem dovolj dober, ker premalo znam, ali Nisem dovolj dober, ker nisem končal šole.
  5. Kot pravite, je za prepričanje »lepo je, da sem živ,« najprej narediti v življenju preskok.

  Pa še nasvet za uporabo predloga k – je bolje z njim ali brez njega:

  • Najpomembnejša dejavnost v življenju je prispevati, zato se je dobro usmeriti na dejavnost prispevka k drugim. V harmoniji lahko živimo v povezavi s prispevkom k drugim.


  Odgovor:

  Vložena poved
  Kadar se v povedi znajde druga samostojna poved, jo lahko označimo bodisi z drugim tiskom bodisi z narekovaji. Te povedi so lahko zapisane brez končnih ločil in so samostojne enote, ki ne vplivajo na ločila v osnovni povedi. Imenujemo jih tudi vložene ali citirane povedi.
  Ker so vse povedi grafično ločene od osnovne povedi, ločila niso potrebna.

  1. Najlepše je začeti iskati izgovore, kot so »Nimam denarja« ali »Težko mi je zaslužiti«.
  2. Imate prav, da je trditev »Ko bi bil lahko vedno srečen« pretirana.
  3. Strokovnjaki vam bodo na primer govorili: »Bodite previdni glede razkuževanja rok« ali »Ne izpostavljajte se pretirano v družbi drugih«. takšne zadeve.
  4. Lahko bi torej sklenil: Nisem dovolj dober, ker premalo znam ali Nisem dovolj dober, ker nisem končal šole.
  5. Kot pravite, je za prepričanje »Lepo je, da sem živ« treba narediti najprej preskok v življenju preskok.

  Uporaba predloga k

  Najpomembnejša dejavnost v življenju je prispevati, zato se je dobro usmeriti na dejavnost prispevka k drugim. V harmoniji lahko živimo v povezavi s prispevkom k drugim.

  Poved je napisana precej slogovno nerodno, zato je tudi nerazumljiva. Lahko pa odgovorimo na rabo predloga k ob samostalniku prispevek.

  Če ob samostalniku prispevek uporabimo predlog k, s to zvezo sporočamo, da si prizadevamo za dosego nekega cilja, pri čemer sodelujemo tako, da vložimo nekaj svojega – lahko je to trud, čas, znanje, denar ipd.

  Najpogosteje se srečamo z zgledi, kot so prispevek k razvoju športa/turizma/jezika, prispevek k ohranjanju dediščine/okolja/tradicije, prispevek k razumevanju časa/procesa/umetnosti, prispevek h krepitvi položaja/sklada/sodelovanja.

  Zvezi prispevek + k torej sledi samostalnik, s katerim natančno opredelimo, k čemu prispevamo (prispevek k čemu?). Vaš primer je nerazumljiv, saj iz njega sicer izvemo, da nekaj prispevamo, ni pa jasno, za kaj si prizadevamo. Zveza prispevek k drugim je namreč premalo povedna in jo je treba natančneje opredeliti. Lahko bi rekli, da gre za prispevek k zadovoljstvu, dobremu počutju, sreči drugih: Najpomembnejša dejavnost v življenju je prispevati k zadovoljstvu drugih.

  Če bi samostalnik prispevek uporabili brez predloga k, bi spremenili pomen. Zveza prispevek drugim bi namreč pomenila, da ste drugim (komu?) nekaj prispevali, dali (Naš prispevek otrokom ni velik, a jim bo omogočil nekaj dni počitnic).

  Helena Dobrovoljc, Manca Černivec (oktober 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.