×

Stičnost števke in simbola merske enote
 • Vprašanje:

  Ali lahko 20-odstoten zapišemo tudi kot 20% (tj. ali obstaja naslednja razlika: 20 odstotkov = 20 %, 20-odstoten = 20%)?


  Odgovor:

  Slovenski normativni priročniki se glede zapisa pridevniške oblike, izpeljane iz pisnih znamenj (npr. 5-odstotni, 5-evrski), še niso opredelili. V rabi je sicer mogoče zaslediti več načinov zapisa:

  (1) s stičnim pisnim znamenjem (Izkoristite 50% popust na vsa sončna očala50% nadomešča pridevnik petdesetodstotni) – tega navajate tudi sami;

  (2) s stičnim vezajem med števko in pisnim znamenjem, pri čemer je nakazano tudi pridevniško obrazilo (... mencamo jih v 0,7-%-ni raztopini pralnega sredstva);

  (3) s stičnim vezajem med števko in pisnim znamenjem (20-% popust).

  Trenutno je v jezikovni rabi najpogosteje mogoče zaslediti tretji zapisovalni način, ki je tudi najmanj dvoumen. Stičnost med števko in znamenjem je namreč pogosta napaka, zato vezaj v večji meri nakazuje, da je oblika 20-% pridevniška. V perspektivi se bo treba zlasti zaradi možnosti nesporazumov dogovoriti za eno od obstoječih rešitev.

  Helena Dobrovoljc (marec 2014)


Prijavite se za odgovor