×

Stičnost števke in simbola merske enote
 • Vprašanje:

  Ali lahko 20-odstoten zapišemo tudi kot 20% (tj. ali obstaja naslednja razlika: 20 odstotkov = 20 %, 20-odstoten = 20%)?


  Odgovor:

  Slovenski normativni priročniki se glede zapisa pridevniške oblike, izpeljane iz pisnih znamenj (npr. 5-odstotni, 5-evrski), še niso opredelili. V rabi je sicer mogoče zaslediti več načinov zapisa:

  (1) s stičnim pisnim znamenjem (Izkoristite 50% popust na vsa sončna očala50% nadomešča pridevnik petdesetodstotni) – tega navajate tudi sami;

  (2) s stičnim vezajem med števko in pisnim znamenjem, pri čemer je nakazano tudi pridevniško obrazilo (... mencamo jih v 0,7-%-ni raztopini pralnega sredstva);

  (3) s stičnim vezajem med števko in pisnim znamenjem (20-% popust).

  Trenutno je v jezikovni rabi najpogosteje mogoče zaslediti tretji zapisovalni način, ki je tudi najmanj dvoumen. Stičnost med števko in znamenjem je namreč pogosta napaka, zato vezaj v večji meri nakazuje, da je oblika 20-% pridevniška. V perspektivi se bo treba zlasti zaradi možnosti nesporazumov dogovoriti za eno od obstoječih rešitev.

  Helena Dobrovoljc (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.