×

Ali sta izraza »brusni« in »brusilni« sopomenki?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je kakšna razlika pri uporabi pridevnikov brusni in brusilni, npr. brusni kamen, brusilni stroj, brusno zrno, usnjen brusni trak itd.


  Odgovor:

  Razlagi pridevnikov se v SSKJ nekoliko razlikujeta: pomensko širša je razlaga pridevnika brusni – 'ki je za brušenje' (posebej je izpostavljena terminološka raba stalne besedne zveze brusni les v lesni industriji), ožji pa je pomen pridevnika brusilni 's katerim se brusi'.
  Podobno Slovenski tehniški slovar opozori zgolj na prekrivnost pomena 'ki se nanaša na brušenje', pri čemer navadno daje prednost zvezam s pridevnikom brusilni, npr. brusilni kamen, kolut, trak; brusilna plošča, pila, blazinica; brusilno platno, sredstvo, vreteno, zrno; brusilni segmenti; brusilne razpoke. Kot enakovredni sinonim sta navedeni le zvezi brusni/brusilni papir, pri zvezah brusni/brusilni stroj pa kot prednostno izbiro predlaga brusilnik. Pridevniku brusen poleg že navedenega pomena 'ki se nanaša na brušenje' pripiše še pomena 'ki se nanaša na brus', npr. brusni kamen (s sinonimoma kamniti brus in naravni brus), in 'ki je primeren za brušenje', npr. brusni les.

  Aktualna splošna raba v besedilnem korpusu Gigafida 2.0 kaže, da je sicer nekoliko pogostejša raba pridevnika brusilni (867 pojavitev : brusni 530 pojavitev) in da med pridevnikoma ni večjih pomenskih razlik, razlikuje pa se zlasti ustaljenost posameznih zvez.

  1. Oba pridevnika, brusilni in brusni, skupaj z ustreznimi samostalniki tvorita poimenovanja priprav, pripomočkov, ki so namenjeni za brušenje oz. se uporabljajo pri brušenju. Pri zvezah brusni/brusilni papir, brusna/brusilna plošča, brusno/brusilno orodje ni večjih frekvenčnih razlik.
  • Površino zbrusite z brusnim papirjem, nato jo umijte in pustite, da se posuši. / * Po prvem lakiranju grobo površino gladko zbrusimo z brusilnim papirjem in nanesemo naslednji sloj.
  • Letos bodo odprli še proizvodnjo rezalk in brusnih plošč v Iranu. / Pri ročnem brušenju svinčevega kristala uporabljajo klasične brusilne plošče iz karborunda, v novejšem času pa tudi diamantne brusilne plošče.
  • Prihodnost vidijo v razvoju profesionalnih brusnih orodij z visoko dodano vrednostjo in osvajanju novih trgov. / Zaradi velike trdote so primeren material za rezalna in brusilna orodja.
  1. Oba pridevnika se vežeta tudi na samostalnika kamen in trak, vendar v različnih frekvenčnih razmerjih; velja npr. opozoriti na nekoliko večjo pogostnost zveze brusni kamen (94) : brusilni kamen (37). Pridevnik brusni se večkrat veže s samostalnikoma industrija in izdelek, medtem ko je pridevnik brusilni pogostejši ob samostalnikih naprava in izdelki.

  2. Samostalnik stroj je ustaljen v zvezi brusilni stroj, npr. Primerni brusilni stroji so brusilni stroji na trak, brusilni stroji s plosko ploščo ali prožno vpeti brusilni stroji, zveza brusni stroj je zanemarljivo redka. Tudi samostalnika površina nikoli ne določa pridevnik brusni, ampak samo brusilni:

  • Deltasti brusilnik ima zelo majhno brusilno površino v obliki nepravilnega trikotnika.
  1. Stalna besedna zveza, v kateri nastopa samo pridevnik brusni, in sicer v pomenu 'ki je primeren za brušenje', je brusni les:
  • Iz Avstrije bodo uvažali predvsem brusni les, ki ga je v Sloveniji težko dobiti, in celulozni les v obliki sekancev.

  Nataša Gliha Komac, Špela Petric Žižić (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.