×

Kako je prav: »Kočevska« ali »Kočevsko«
 • Vprašanje:

  Čeprav smo še vedno razdvojeni, ali smo Kočevarji ali Kočevci (sama nikakor ne pristajam na novo ideološko poimenovanje), se je pojavila nova dvojnost. Namesto besede Kočevska (pokrajina s svojo upravno ureditvijo) se je po volji nekaterih »eminentnih« posameznikov pojavilo poimenovanje Kočevsko. Tako se npr. v občinskem glasilu Kočevska pojavi naslednja zmeda s tem poimenovanjem:

  *Koordinator iniciative Aktivna Kočevska se sprašuje: »Bo Kočevsko postalo zverinjak in rezervat?«

  Prav teh jezikovnih nedoslednosti je vse več in vsaj zame je tako nepotrebno maličenje jasnega poimenovanja nepotrebno. Imam prav ali sem pretirano jezikovno občutljiva?


  Odgovor:

  Pokrajinska imena in imena danes državnih enot so bila nekdaj večinoma v srednjem spolu – Bavarsko, Angleško, Hrvaško, Francosko ... Kočevsko. Sčasoma smo jih v rabi začeli nadomeščati z imeni ženskega spola, npr. Hrvaška, Kočevska ..., najbrž po zgledu imen držav (Francija, Hrvaška).
  Pri rabi teh imen v besedilih se je ob obliki Kočevsko začela pojavljati tudi Kočevska, zlasti v imenovalniku smo skoraj pozabili na prvotno srednjespolsko obliko Kočevsko in v besedilih srečujemo večinoma ime *Kočevska, le v mestniku smo praviloma obdržali srednji spol: živimo na Kočevskem (ženskospolska oblika Kočevska bi tu zahtevala obliko živimo v Kočevski, kar se občuti kot manj navadno).
  Pojav, da se iz dveh soobstajajočih paradigem družbeno uresničujejo le posamezne oblike – enkrat iz ene, drugič iz druge paradigme, imenujemo mešanje sklanjatev.
  Najbrž je pisca prispevka mešanje motilo, zato se je odločil za rabo srednjespolske oblike tudi v imenovalniku: Bo Kočevsko postalo zverinjak in rezervat?
  Nekatera območja v Sloveniji imajo še danes prevladujočo srednjespolsko obliko, npr. Koprsko, na Koprskem, ženske oblike imena sploh ne poznajo.

  Šele ob takih vprašanjih vidimo, kako zelo subjektiven je lahko naš pogled na jezik. Soobstoj različnih oblik ni nekaj, kar bi jezik slabilo, pravzaprav ga bogati.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.