×

Pravilen zapis ločil pri navajanju dokumentov
 • Vprašanje:

  Na MO RS imamo veliko težav z zapisovanjem imen pravnih aktov, dokumentov in ukazov. Prebrali smo že vaš odgovor v razdelku Vejica pri označevanju dokumenta, pa še zmeraj se zastavljajo vprašanja. Na primer:

  1. Ali je treba postaviti vejico, kadar sta navedeni dve zaporedni številki? Prva označuje številko aneksa, druga pa številko pogodbe:

  ... tako piše v aneksu št. 1 št. 4300-149/2018-1 z dne 25. 5. 2018 ...

  1. Kako je s pisanjem številke dokumenta, ki sicer ni zapisana v naslovu dokumenta, temveč na koncu dokumenta poleg datuma in pred podpisom? In še, ali je vejica kakor koli odvisna od naslova dokumenta, ki se v tem primeru zapisuje z veliko začetnico, saj gre za uradno ime?

  ... dostavil je Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 003357 z dne 17. 7. 2918.

  1. In še, ali isto pravilo velja tudi za navajanje več številk uradnih listov?

  ... na podlagi 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS št. 103/04, 103/11), drugega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih (Uradni list RS št. 41/07, 4/11, 86/11) ...

  1. Kadar navajamo v oklepaju najprej izdajatelja dokumenta, najbrž za tem in pred številko navedbe dokumenta ni vejice?

  ... uvedli so novo pogodbo (MO, št. 0070-21/2018-14 z dne 19. 12. 2018) ...


  Odgovor:

  V vseh primerih, ki jih navajate, ima vejica tehnično vlogo, v kateri med seboj ločuje različne enote, ali pa jo uporabljamo kot naštevalno ločilo.

  Vprašanje 1
  Ali je treba postaviti vejico, kadar sta navedeni dve zaporedni številki? Prva označuje številko aneksa, druga pa številko pogodbe:
  ... tako piše v aneksu št. 1 št. 4300-149/2018-1 z dne 25. 5. 2018 ...

  Odgovor:
  Ni jasno, kakšna je vaša siceršnja praksa pri navajanju raznolikih številk, vendar bi bilo besedilo lažje berljivo, če bi namesto vejice kar napisali, na kaj se ta drugi št. nanaša in tako napisali:
  ... tako piše v aneksu št. 1 pogodbe št. 4300-149/2018-1 z dne 25. 5. 2018 ...

  Vprašanje 2
  Kako je s pisanjem številke dokumenta, ki sicer ni zapisana v naslovu dokumenta, temveč na koncu dokumenta poleg datuma in pred podpisom? In še, ali je vejica kakor koli odvisna od naslova dokumenta, ki se v tem primeru zapisuje z veliko začetnico, saj gre za uradno ime?
  ... dostavil je Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 003357 z dne 17. 7. 2018.

  Odgovor:
  Tu vejice ni treba pisati.
  Če bi želeli jasno zamejiti naslov dokumenta, bi se lahko odločili tudi za narekovaje ali za ležeči tisk, npr.:
  ... dostavil je »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« št. 003357 z dne 17. 7. 2018.
  ... dostavil je Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 003357 z dne 17. 7. 2018.

  Vprašanje 3
  In še, ali isto pravilo velja tudi za navajanje več številk uradnih listov?
  ... na podlagi 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS št. 103/04, 103/11), drugega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih (Uradni list RS št. 41/07, 4/11, 86/11) ...

  Odgovor:
  Zdi se, da naštevate različne akte (zakon, pravilnik), zato je med njimi vejica upravičena.

  Vprašanje 4
  Kadar navajamo v oklepaju najprej izdajatelja dokumenta, najbrž za tem in pred številko navedbe dokumenta ni vejice?
  ... uvedli so novo pogodbo (MO, št. 0070-21/2018-14 z dne 19. 12. 2018) ...

  Odgovor:
  Če uporabljate zapis v oklepaju kot neke vrste navedenko, torej avtor, podrobnejše številčenje in datum, lahko napišete tudi takole:
  ... uvedli so novo pogodbo (MO, št. 0070-21/2018-14, 19. 12. 2018) ...
  Kako bi ta zapis prebrali? Morda je lažje takole:
  Uvedli so novo pogodbo št. 0070-21/2018-14 (pripravljeno na Ministrstvu za obrambo dne 19. 12. 2018) ...
  ali
  Uvedli so novo pogodbo (0070-21/2018-14, MO, 19. 12. 2018) ...

  V vseh naštetih primerih je najpomembneje uporabiti ločila na način, da bo besedilo berljivo, hkrati pa je pomembno upoštevati tudi interpunkcijske norme, ki so se izoblikovale skozi prakso v vaših strokovnih krogih. Le tako lahko zagotovite, da bodo zapisi ustrezno razumljeni, kar pa je tudi osnovni namen sporočil v okoliščinah, ki jih opisujete.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.