×

Predlog v zvezi s samostalnikom »področje«
 • Vprašanje:

  Dobro znani sta relaciji v/iz in na/s(z).

  Zakaj je potem tolikokrat uporabljena zveza npr. raziskave IZ področja umetnosti, če vemo, da nekdo deluje NA področju umetnosti in bi bilo torej pravilno raziskave S področja umetnosti?


  Odgovor:

  Raba iz področja je seveda napačna, kar pravilno ugotavljate in dokazujete s preizkusom na področju. Odgovor na vaše vprašanje pa se glasi: zaradi samoglasniškega upada. Nenaglašeni i in u namreč, v večini slovenskih narečij in pogovornih različic preideta v polglasnik, ki v določenih položajih onemi. Zato pogovorno in narečno skoraj vsi rečemo palca, pišemo pa palica. Pojav, ki ima začetke že v Trubarjevem času, razcvet pa doživi v naslednjih stoletjih, je torej povzročil, da je predlog iz na glasovni ravni sovpadel s predlogom z. Marsikje rečejo grem s hiše, pri čemer imajo v mislih predlog iz. Kdor se v svojem naravnem tako izraža in se knjižnega jezika ni dovolj dobro naučil – ve pa, da njegov govorjeni predlog z (z različico s) v knjižnem jeziku pogosto ustreza predlogu iz –, se boji, da bo zapisal narečno, pogovorno obliko, zato jo hiperkorektno nadomesti z iz tudi v primerih, ko bi moral uporabiti predlog z.

  Marko Snoj (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.