×

Kdor objavlja na portalu YouTube, je: »youtuber« ali »jutjuber«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se za novodobni poklic uporablja tudi izraz jutjuber? Zasledili smo ga v nekem otroškem stripu, v slovarju pa ne.


  Odgovor:

  Beseda, po kateri sprašujete, je v prevzeti obliki (prevzet zapis iz angleščine z varianto končne pripone -ar/-er) in s podomačenim izgovorom že objavljena in opisana v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, prav tako njen feminativ:

  Sprotni slovar
  youtuber, youtubar
  [jútúber], [jútjúber], [jútúbar], [jútjúbar]
  samostalnik moškega spola
  ȗ-ȗ
  kdor redno objavlja videoposnetke na spletnem kanalu You Tube

  • Snema v slovenščini. Čeprav to omejuje krog naročnikov, v aktivnosti svojih gledalcev premaga veliko večje angleške youtuberje.
  • Ko gledamo videe priljubljenega youtuberja, pozabimo, da mu potovanja – v zameno za oglaševanje – plačajo sponzorji.

  Kot lahko vidimo, je podomačevanje prevzetega besedja proces, ki se začne najprej na ravni izgovora. Kar se tiče potenciala oz. sistemske možnosti za popolno podomačenje tudi zapisa v obliko, kot jo navajate v vprašanju (jutjuber), ta sicer obstaja, a se zaenkrat ne zdi zelo verjetna: v jezikovnem gradivu se pojavljajo le posamezni primeri, in še ti bolj ali manj omejeno na korpus besedil družbenih omrežij Janes.

  Razlog za počasnejše podomačevanje bi bil lahko možna izguba predstavne povezave med izhodiščnim lastnim imenom Youtube in povsem podomačeno obliko jutjubar/jutjuber. Poleg tega se že v izgovoru pojavljata dve možnosti: [jútúber] oz. [jútúbar] in [jútjúber] oz. [jútjúbar]; podobna izgovorna dvojnica se pojavlja denimo pri izlastnoimenskem pridevniku tudorski, ki se nanaša na angleško dinastijo Tudor. To bi pri polnem podomačenju lahko pomenilo precejšnje število tudi pisnih variant, kar z vidika čim večje poenotenosti zapisa ni optimalno.

  V nezaznamovani rabi se torej za zdaj uporablja prevzeti zapis youtuber/youtubar; ali bo podomačen izgovor kljub zgoraj naštetim omejevalnim dejavnikom sčasoma vplival tudi na (bolj ali manj varianten) zapis, pa se bo še izkazalo.

  Domen Krvina, Tanja Mirtič, Urška Vranjek Ošlak (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.