×

Dva priimka na poštnem nabiralniku
 • Vprašanje:

  V enem stanovanju živiva dve osebi, vsaka oseba ima svoj priimek (ni enak) in me zanima, kako priimka navedemo na poštnem nabiralniku?

  (Priimek 1 / Priimek 2 ali morda Priimek 1, Priimek 2)


  Odgovor:

  Verjetno se strinjamo, da je bistvo zapisovanja priimkov na poštni nabiralnik (in tudi na druga funkcionalna mesta, npr. na hišni zvonec in podobno) doseči, da naslovnika pošta in obiski najdejo brez težav. Pravopisna ustreznost zapisa je pri tem sekundarna, pravopis se tudi bolj posveča predpisovanju rabe v knjižnem jeziku, kamor pa je malo težje šteti take vsakdanje jezikovne situacije. Zato je najbolje, da smo pragmatični.

  V konkretnem primeru (dva ločena priimka) je priporočljivo, če je dovolj prostora, napisati vsak priimek v svoji vrsti, torej na način

  Priimek 1
  Priimek 2

  Če prostora za tak zapis ni, lahko priimka seveda (v poljubnem zaporedju) zapišemo tudi v isti vrsti, pri čemer pa vmesno ločilo, ki bi nadomeščalo 'in', ni predpisano. Izberemo lahko -- vse nestično -- npr. plus, pomišljaj, poševnico, vejico, ležeče zapisani veznik in ali simbol &, šlo bi tudi z dvignjeno (odstavčno) piko, z zvezdico ali z nestično pokončnico. Dva ali več priimkov se da zapisati tudi brez kakršnega koli ločila, le morda z več kot enim presledkom.

  Če imajo osebe več priimkov, se je zaradi večje jasnosti dobro držati ustaljenega zaporedja, ki je napisano tudi na poštnih pošiljkah, verjamemo pa, da bo iznajdljivi poštar našel pravi nabiralnik tudi pri drugačnem zaporedju (ali kakšnem drugem bolj ustvarjalnem napisu). Samo sosedovega priimka ne napisati, pa bo.

  Peter Weiss, Urška Vranjek Ošlak (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.