×

Uporaba besede »pač«
 • Vprašanje:

  Zanima me posebna uporaba besede pač. Ali jo je možno uporabiti kot zanikanje? Se pravi, da namesto jaz pač ne uporabimo le jaz pač.
  Primer 1: On ima rad adrenalinske športe, jaz pač.
  Kaj pa primer 2: On ima rad adrenalinske športe, jaz pač ...


  Odgovor:

  Členek pač je možno uporabiti v pomenu, ki ga SSKJ razlaga kot »zavrnitev s popravkom« (peti izmed šestih pomenov te besede).
  Slovar navaja primer:

  • Vsi smo zbrani. Pač, pač, Andreja še ni.

  Dodano je pojasnilo, da pač, pač nastopa v funkciji ne, ne.

  Dodajmo, da je ta pomen naveden že v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju 1894/95. Navaja ga tudi Slovar slovenskih členkov A. Žele (2015):

  pàč [ȁ] [...]
  4. Ppoprav uvaja zavrnitev s popravkom: Te pravice nimaš. Pač, imam jo; Nas nisi pričakoval, kajne? Pač, pač, zato sem še pokonci |Ravno obratno je|; Kaj pa on? Pač, njega ne smemo pozabiti |Da, seveda, saj res|

  Tudi v primerih, ki ju navajate, je uporabljena beseda pač v navedenem pomenu. Je pa taka raba v sodobnih besedilih precej redka.

  Matej Meterc (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.