×

Kako določiti stavčne člene in besedne vrste: »Pridem marca«
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera besedna vrsta je beseda marca. Npr. Pridem marca.


  Odgovor:

  Marca je rodilniška oblika samostalnika marec. Podatek o besedni vrsti besede lahko najdete tudi na spletnem portalu Fran.

  V SSKJ iztočnici in njeni rodilniški obliki sledi podatek o besedni vrsti, oznaka m pomeni, da gre za samostalnik moškega spola.

  márec -rca m

  Še bolj nazorno je to prikazano v ePravopisu, kjer je podatek o besedni vrsti izpisan eksplicitno.

  márec márca samostalnik moškega spola

  Dodajmo še, da v stavku Pridem marca. samostalnik marec opravlja vlogo prislovnega določila časa, pri določanju si lahko pomagamo z vprašanjem: Kdaj pridem? Odgovor: Marca. Odgovor lahko tudi preoblikujemo in rečemo V marcu. Vidimo, da se je sklon zaradi drugačne ubeseditve (z rabo predloga) spremenil, kar potrjuje, da je marec samostalnik, ki pa v stavku še vedno opravlja vlogo prislovnega določila.

  Manca Černivec (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.