×

Sklanjanje imen Googlovih storitev: »Google Forms«, »Google Maps« ...
 • Vprašanje:

  Ali se Google Forms ipd. reči sklanjajo ali ne in kako?


  Odgovor:

  Možnosti je več:

  1. Google Forms, rod. ed. Google Formsa
   V pravopisnih pravilih lahko v členu 857 preberemo, "[č]e pri prevzetih lastnih imenih prvo sestavino občutimo kot pridevnik, ki se ne sklanja z glasovnimi končnicami, ali če ne občutimo samostojnosti sestavin, sklanjamo samo eno sestavino" (Google Forms, rod. Google Formsa).
   Ob tem dodajmo, da v slovenščini končnega -s pri prevzetih imenih iz angleščine (ki v angleščini zaznamuje množino) ne odstranjujemo, take besede oz. besedne zveze pa navadno razumemo kot samostalnik moškega spola v ednini (npr. čips ...).
   Če pa besedo razumemo kot samostalnik moškega spola v množini, lahko sklanjamo tudi Google Forms, rod. mn. Google Formsov.

  2. Google Forms, rod. Google Forms
   V členu 859 je v nadaljevanju zapisano, da "[z] glasovnimi končnicami ne sklanjamo nekaterih tujih večbesednih poimenovanj, ker imajo za določen spol ali število netipične končaje: Pickwick Papers, École des Hautes Études". Če torej končni -s razumemo kot netipični končaj, besedne zveze Google Forms ne sklanjamo z glasovnimi končnicami (rod. Google Forms).

  3. Google Forms kot desni neujemalni prilastek: orodje Google Forms, rod. orodje Google Forms
   Če besedno zvezo Google Forms uporabimo kot desni neujemalni prilastek ob samostalniku (npr. orodje, aplikacija), sklanjamo le jedrno besedo besedne zveze: orodje Google Forms, rod. orodja Google Forms.

  Kaj pa uresničitev v rabi?
  V rabi je najpogosteje izkazana tretja možnost, sledi pa ji prva možnost, pri čemer gre za samostalnik moškega spola v ednini.

  Namesto imena Google Forms je v slovenskih besedilih bolj primerna raba slovenskega imena Google Obrazci (rod. Google Obrazcev). Pri tem ni strahu, da bi s poimenovanjem posegali v zaščiteno ime, saj je tako ime slovenskim uporabnikom ponudilo podjetje Google (podobno še Google Zemljevidi, Google Prevajalnik). Tudi ime Google Obrazci lahko nastopa kot desni neujemalni prilastek (aplikacija Google Obrazci, rod. aplikacije Google Obrazci).

  Manca Černivec (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.