×

O pridevniku »Cankarjev«
  • Vprašanje:

    Spoštovani, prosim za razrešitev dileme glede vrste pridevnika. Ali je pridevnik Cankarjev v zvezi Cankarjev dom glede na vrsto svojilni ali vrstni. Hvala za odgovor.


    Odgovor:

    Pridevnik Cankarjev v zvezi Cankarjev dom je svojilni pridevnik, saj je tvorjen iz imena, torej samostalnika Cankar, ki zaznamuje ime moške osebe. Svojilni pridevnik iz samostalnika moškega spola dobimo tudi, če je v podstavi ime ustanove ipd. (Delova priloga ...). Z obraziloma -ov (oz. -ev) delamo vrstne pridevnike, če je v podstavi samostalnik ženskega spola (lipov) ali kak drug samostalnik, ki ni bitje ali ustanova, npr. (cimetov).

    Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.