×

Poimenovanja pasjih pasem: »shih-tzu« ali »šicu«
 • Vprašanje:

  Ali se ime te pasme psov v slovenščini pravilno zapiše v originalni obliki (torej shih-tzu) ali se lahko uporabi poslovenjena oblika (šicu)?


  Odgovor:

  Pri podomačevanju besed iz nelatiničnih pisav se držimo pravila, da jih zapišemo v skladu s fonetično uresničitvijo, pri tem pa smo pozorni tudi na ustaljenost pisno nepodomačene in pisno podomačene variante. Zato je neposredni odgovor na vaše vprašanje seveda da, lahko se uporabi podomačeni zapis, glede na prakso prevzemanja iz jezikov z nelatiničnimi pisavami se to celo pričakuje.

  V slovenščino smo poimenovanje pasme šicu prevzeli v zapisu shih-tzu (tudi shih tzu) po Wade-Gilesovi transkripciji. V rabi se že kaže utemeljeno in pričakovano uveljavljanje podomačenega zapisa šicu (izgovorjeno [šícu], pregibamo ga šicu, rod. šicuja):

  • Vsi psi, ki so predolgo izpostavljeni vročini in se ne morejo ohladiti, lahko doživijo vročinsko kap, a nekatere pasme so še bolj občutljive za vročino, na primer buldogi, šicuji in bokserji.

  Enako dilemo smo imeli pri poimenovanju pasme šarpej – poimenovanje smo v slovenščino sprva prevzeli kot pisno nepodomačeno, nato pa se je v skladu s težnjami po podomačevanju (z nekaterimi prehodnimi vmesnimi variantami) uveljavil poslovenjeni zapis.

  Urška Vranjek Ošlak (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.