×

Jezikovne izbire in strokovna raba: »tolkalni« ali tolkalski«, »tolkalist« ali »tolkalec«
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilna uporaba pridevnika, ki se na naša na tolkala. Torej, gre za tolkalni ali tolkalski orkester/festival/večer/kvartet/razred? Za tolkalno ali tolkalsko delavnico/kompozicijo/šolo?
  Da pa preverim še: pravilen izraz za osebo, ki igral tolkala, je tolkalec/tolkalka (in ne tolkalist, tolkalistka).

  Odgovor:

  V slovarjih knjižnega jezika (SSKJ 1970 in 2014, SP 2001) se za tistega, ki igra na tolkala, pojavlja le izraz tolkalec, pravopisni slovar uslovarja tudi pridevnik tolkalen (v zvezi tolkalna tehnika). Slovarji knjižnega jezika tu sledijo rabi v strokovnih krogih, ki je zajeta od leta 2014 tudi v Tolkalnem terminološkem slovarju (tiskana izdaja 2014, spletna izdaja 2016), po katerem lahko iščete tudi na portalu Fran in na spletišču Terminologišče.
  V njem je predstavljena le raba izrazov tolkalec in tolkalen. (Iz moškega spola tvorimo tudi predvidljivo obliko za ženski spol –tolkalka.)

  Pregled aktualne rabe sicer kaže na naraščanje izrazov tolkalski in tolkalist, ki ga najdete na Wikipediji, pa tudi v nekaterih strokovnih in poljudno strokovnih delih, npr. v šolskih učbenikih za glasbo, npr. Glasba danes in nekoč 6 (Učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole, avt. Albinca Pesek).

  Slovnično, torej besedotvorno, tudi izraza tolkalist ne moremo zavreči ali celo označiti kot nepravilnega, še zlasti ker se pogosto pojavlja v naštevalnih nizih, v katerih pa je pogostnost tvorjenk z obrazilom -ist velika, npr. instrumentalist, čembalist, fagotist, oboist, pavkist ...

  Z zavedanjem, da je bilo v stroki že doseženo soglasje med variantami, je smiselno slediti uveljavljeni jezikovni praksi, zato priporočamo predvsem v strokovnih in poljudno strokovnih besedilih sledenje priporočilu terminološkega slovarja (tolkalec, tolkalka, tolkalen), saj se s tem zmanjšuje možnost nesporazumov ali zadreg. Kljub terminološkemu dogovoru pa pojavljajočih se besedotvornih dvojnic ne moremo razglasiti za nepravilne v splošni rabi.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.