×

Slovarska napotila: »organizatorka« ali »organizatorica«
 • Vprašanje:

  V SP je organizatorka pisana poševno – kaj to pomeni? Torej mora biti organizatorica? Raba je na strani organizatorke.


  Odgovor:

  Pravopisni slovar in SSKJ ob paru besedotvornih dvojnic organizatorka – organizatorica uporabnika napotita k dvojnici organizatorka:

  SSKJ
  organizátorica -e ž (ȃ) organizatorka: postala je organizatorica in voditeljica upora / organizatorice so pripravile prigrizek in pijačo

  SP 2001:
  organizátor -ja m z -em člov. (ȃ) ~ dela
  organizátorica -e ž, člov. (ȃ) organizatorka

  • SSKJ razlaga ležečo besedo organizatorka kot nadrejeno, z normativnega vidika ustreznejšo sopomenko (gl. Uvod, člen 49).
  • SP 2001 pa v ležečem tisku brez oklepajev navaja sopomenko, ki je ovredotena kot v knjižnem jeziku nevtralna ali navadnejša dvojnica (pravila, člen 1062).

  Glede na to, da je slovar SP 2001 gradivsko izšel iz SSKJ-ja, so normativna napotila prekrivna, saj se usmerjanje od variante z obrazilom -ica k varianti z obrazilom -ka ponavlja tudi pri nekaterih drugih feminativih, izpeljanih iz moške osnove na -or (npr. demonstratorica --> demonstratorka; diktatorica --> diktatorka), če ni pri teh, večinoma prevzetih besedah priporočena kaka slovenščini bližja sopomenka, npr. donatorica – darovalka, klasifikatorica – razvrščevalka, koordinatorica – usklajevalka ipd.

  Sodobna jezikovna praksa potrjuje kar visoko pojavnost obeh variant (organizatorka – organizatorica) v rabi, kjer je še vedno bolj pogosta organizatorka, pojavljata pa se tudi v enakih besednih zvezah (država organizatorka/organizatorica, organizatorka/organizatorica igre). Raba torej kaže na normativno izenačevanje obeh možnosti.
  Kaže pa tudi, da so se v jeziku pojavile možnosti, ki jih v slovarjih še ni, npr. koordinatorka, ki se uporablja precej pogosteje kot v slovarjih priporočena varianta usklajevalka in uslovarjena koordinatorica.

  Helena Dobrovoljc (november 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.