×

Vejica med sestavinami levega prilastka: tehnični izrazi
 • Vprašanje:

  Prosim za razlago, kako je z vejico v naslednjih primerih:

  1. Polnohodni, prirobnični, kotni, vzmetni, varnostni ventil za pline, pare in tekočine.... ALI Polnohodni prirobnični kotni vzmetni varnostni ventil za pline, pare in tekočine...
  2. Rotacijsko, nivojsko stikalo za sipke materiale... ALİ Rotacijsko nivojsko stikalo za sipke materiale...


  Odgovor:

  V zvezah, ki jih navajate, si v levem prilastku sledijo sami vrstni pridevniki. Če se posamezni vrstni pridevniki ne izključujejo med seboj in vplivajo na popolnejši opis enega tipa ventila, potem zapišete brez vejice. Upoštevamo namreč načelo, da vejice ne pišemo med sestavinami levega prilastka, ki vse določajo besedno zvezo ventil za pline, pare in tekočine, če upoštevamo dikcijo pravopisnih pravil. Ali drugače: gre za podredno zložene enote prilastka, katerih jedro je v prvem primeru samostalniška zveza ventil za pline, pare in tekočine, v drugem pa stikalo za sipke materiale.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.