×

Sklanjanje imena »Ringo Starr«
 • Vprašanje:

  Nisem prepričana glede sklanjanja imena Ringo Starr, v nekaterih dnevnoinformativnih vrih piše namreč drugače. Je prav torej:

  1. z Ringo Starrom ali z Ringom Starrom?
  2. o Ringu Starru ali o Ringotu Starru?
  3. Ringov sosed ali Ringotov sosed?


  Odgovor:

  Priimek člana skupine The Beatles, Ringa Starra, sklanjamo po paradigmi, ki jo najdete tule: Starr. Osnove, ki se končuje na r, torej ne podaljšujemo z j, čeprav v nekaterih besedilih najdete tudi pregibanje po vzorcu Ringo Starr, Ringa Starrja.

  Pri osebah moškega spola sklanjamo ime in priimek. Ime Ringo v pogovorni slovenščini v osrednji Sloveniji pogosto sklanjamo tako, da osnovo podaljšujemo s t, enako velja za tvorbo svojilnega pridevnika z obrazilom -ov (z Ringotom, Ringotov).

  Večina pišočih loči pogovorne položaje, ko je tako pregibanje sprejemljivo, in položaje, v katerih je zaželena knjižna raba, torej:

  • sklanjanje
   Ringo Starr, Ringa Starra, Ringu Starru, Ringa Starra, o Ringu Starru, z Ringom Starrom.

  • izražanje svojine
   Starrovi koncerti, Ringovi koncerti, koncerti Ringa Starra

  Helena Dobrovoljc (december 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.