×

Navajanje tisočev: »42.000« ali »42 tisoč«
 • Vprašanje:

  Morda niti ne gre za vprašanje pravilnosti, temveč bolj sloga, pa vseeno: je pravilneje/lepše (v časopisu, reviji ...) zapisati 42 tisoč ali 42.000? Nekje sem namreč prebrala, da prva, »polovična« različica ni ustrezna.


  Odgovor:

  Pri vašem vprašanju gre res za vprašanje sloga. Obe možnosti, ki ju navajate, sta z vidika pravilnosti enakovredni, vendar pa je izbira povezana tudi s tehničnostjo ali leposlovnostjo besedila: v matematičnem priročniku zlepa ne bo zapisano 42 tisoč (tako kot tudi ne ena + ena = dve) in v leposlovju spet zlepa ne 42.000.

  Pravila Slovenskega pravopisa 2001 tovrstnih možnosti zapisa števil s kombinacijo številke in besede ne obravnavajo. Pravopisna komisija, ki pripravlja prenovljena pravopisna pravila, pa je v predlogu pravil predvidela tudi tovrstne zapise. V poglavju o pisnih znamenjih (člen 9) lahko preberete, da "[š]tevila in dele števil pogosto zapisujemo z besedami ob navajanju tisočev in milijonov (41 tisoč kubičnih metrov, 10 milijonov prebivalcev)".

  Vprašanje, kaj je lepše, je drugotnega pomena, saj bi vam na to vprašanje vsak odgovoril po svojem občutku. Katerega izmed zapisov boste izbrali v besedilih, je prepuščeno vam, opozorimo le, da naj bo zapis števil v besedilu poenoten.

  Možnosti, med katerimi lahko izbirate, je več (vrstni red ni povezan s pravilnejšimi ali lepšimi izbirami):

  • 42.000
  • 42 tisoč
  • 42 000
  • dvainštirideset tisoč (ta možnost je pogostejša pri nižjih številih)

  Možnost (s presledkom) je sicer priporočena po ISO standardih, vendar pa je povezana s težavami v besedilu, saj se tri ničle pogosto pojavijo v drugi vrstici, če namesto navadnega presledka ne uporabimo nedeljivega. Tega vnesemo v besedilo z ukazom Control + Shift + preslednica v sistemu Windows, z ukazom Alt + Shift + preslednica v sistemu macOS ali AltGr + preslednica v sistemu Linux.

  Manca Černivec, Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.