×

Pridevnik imena »Muta«
 • Vprašanje:

  Živim na Muti. Sprehajam se po Mučkem polju. Zanima me, če je pravilen zapis Mučko polje.


  Odgovor:

  Leksikon Slovenska krajevna imena ob imenu Muta navaja tri pridevnike, mutski, muški in mučki, pri čemer prva dva označi za umetna, tretjega pa za lokalnega. Prebivalsko ime zapiše v obliki Mu(t)čan, kar pomeni, da ga lahko zapišemo kot Mutčan ali Mučan. Slovenski pravopis 2001 za pridevnik navaja prvi dve rešitvi, torej mutski in muški, tretje, mučki, pa ne. Pri prebivalskem imenu daje prednost dvojnici Mutčan pred Mučan.

  Kaj je torej pravilno, kaj boljše? Uporaba prebivalskega imena Mutčan je zaradi tesnejše povezanosti pisne podobe s krajevnim imenom priporočljivejša od Mučan, ki se sicer izgovarja enako. Ta povezanost pri domačih imenih morda ni tako pomembna kot pri tujih (Madrid - Madridčan), je pa dobro, da se domača imena merijo vsaj s podobnim vatlom kot tuja. S pridevnikom so večje težave. Lokalna raba mučki je povsem sprejemljiva v zemljepisnem imenu Mučko polje, saj je to samostojno lastno ime. V lokalni rabi tudi mučka kovačija, mučka cerkev ipd. ne bi smelo biti prepovedano, je pa neprimerno za širšo rabo, saj tudi ne zapišemo (mursko)sobočki ipd. Koroško mučki bi se v osrednji slovenščini, na kateri je zgrajen knjižni jezik, glasil muški. Ker pa pridevniki iz zemljepisnih osnov na -t ali -d v osrednji Sloveniji in širše ta glas pogosto ohranjajo (vodmatski, mangartski), je, spet zaradi tesnejše povezanosti pridevnika z lastnim imenom, mogoče tvoriti mutski. Sklenemo torej, da uporaba pridevnika mučki razen v lokalni rabi in osamosvojenih lastnih imenih ni primerna, ker vsebuje neknjižno premeno med glasovoma t in č. Prevod v osrednjo slovenščino muški že zelo malo spominja na krajevno ime, s katerim ima skupna le še dva glasova (š bi namreč teoretično lahko izhajal iz k, g, h, s, š, z, ž, t ali d), zato priporočamo uporabo umetno narejenega pridevnika mutski, ki ga vsi govorci brez težav povežemo s krajevnim imenom Muta.

  Marko Snoj (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.