×

Nestični pomišljaj za označevanje razmerja med enotami besedila
 • Vprašanje:

  Zanima me, katero je najprimernejše ločilo v besednih zvezah: odnos učitelj – otrok, odnos mati – hči. V rabi sem našla zapise tako z vezajem (stičnim in nestičnim) kot s pomišljajem (stičnim in nestičnim).


  Odgovor:

  Po Slovenskem pravopisu 2001 (§ 396) velja, da se med enotami besedila, ki so v kakem posebnem razmerju (zlasti nasprotnostnem, ni pa to nujno) piše nestični pomišljaj, npr. tekma Olimpija – Hajduk.

  Stični pomišljaj uporabljamo v pomenu od … do (proga Ljubljana–Trst).

  Helena Dobrovoljc (april 2014)