×

Sklanjanje moških imen, ki so enaka ženskim: »Saša«, »Tilka« ...
 • Vprašanje:

  Sklanjanje moškega imena moškemu je enostavno, vendar nisem prepričan, kako se sklanja žensko ime moškemu. Po ženskih ali po moških sklanjatvah? V mislih imam imena, kot so Saša, Tilka, Seba ...


  Odgovor:

  Moška imena, ki se končajo na -a, so npr. Jaka, Miha, Luka, Grega, Tilka, Saša, Seba in so navadno okrajšane različice daljših imen: Jakob > Jaka, Mihael > Miha, Gregor > Grega, Sebastijan > Seba ipd. Lahko jih sklanjamo na dva načina, in sicer po prvi moški sklanjatvi (enaka kot druga moška imena) ali po drugi moški sklanjatvi (ki je oblikovno enaka kot prva ženska sklanjatev). Odločitev za sklanjatveno možnost je nasploh poljubna, sicer pa odvisna od jezikovnih navad okolja ali narečne osnove, v kateri se uporablja tako ime; marsikod na slovenskem govornem področju so zato pri imenu Luka povsem nemogoče končnice po drugi moški sklanjatvi, oblikovno enake tistim po prvi ženski. Priporočljivo pa je, da v besedilu dosledno uporabljate eno sklanjatev.

  Posnetek zaslona 2020-12-14 075744.png

  Pred moškim imenom lahko stoji le pridevnik moškega spola (sosedov Tilka, sosedovega Tilka/Tilke, sosedovemu Tilku/Tilki, sosedovega Tilka/Tilko, pri sosedovem Tilku/Tilki, s sosedovim Tilkom/Tilko), pred ženskim imenom pa le pridevnik ženskega spola (sosedova Tilka).

  Manca Černivec, Peter Weiss (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.