×

Jezikovne izbire: »tubulni« ali »tubularni«
 • Vprašanje:

  Ali je pravilno tubulni ali tubularnitubulni ali tubularni adenom (zgrajen iz tubulov)?


  Odgovor:

  Iz Slovenskega medicinskega slovarja na portalu Termania je mogoče razbrati, da je pravilna oblika tega termina tubularni adenom. O tvorbi pridevnika iz besede tubul sicer v tem slovarju izvemo še naslednje:

  • tubularen je razložen v geslu tubulen:

  túbulen -lna -o nanašajoč se na strukturo, ki ima obliko cevke sin. cevast, tubularen, tubularis, tubulski

  • intratubulen je razložen v geslu znotrajtubulen kot »ki je znotraj tubula«;
  • intertubulen pa v geslu intertubularen kot »ki je med ledvičnimi tubuli«.

  To pomeni, da je mogoče pridevnik iz besede tubul tvoriti na oba načina: tubulen in tubularen. Pridevnika sta sinonimna (in obstaja še pridevnik tubulski), distribucija po besednih zvezah pa je različna. Pridevnik tubularen je tvorjen z vmesnim postankom v tujem jeziku in se edini uporablja v stalni besedni zvezi tubularni adenom.

  Urška Vranjek Ošlak (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.