×

Sklanjanje imena »Joe Biden«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja lastno ime Joe Biden.


  Odgovor:

  Ime Joe Biden ima kar nekaj oblikoslovnih posebnosti. Priimek Biden v neimenovalniških sklonih izgublja neobstojni polglasnik, zapisan s črko e:

  • Biden, rod. Bidna

  Z imenom je več težav. Končaj v prevzetih imenih z izglasjem, zapisanim kot oe, se navadno izgovarja kot naglašeni ali nenaglašeni [o]. Zato se pri sklanjanju osnova podaljšuje z j:

  Slovenski pravopis 2001
  Defoe -ja [defó] m
  Joe -ja [džó] m
  Monroe -ja [monró] m
  Crusoe -ja [kruzó] m

  Ime novega ameriškega predsednika Joeja Bidna izgovorimo torej v skladu s pravopisnimi pravili SP 2001 takole:

  • Joe Biden [džó bájdǝn] in v rodilniku Joeja Bidna [džója bájdna]


  Dodatek:
  Naj odgovoru dodam še komentar, iz katerega bo razvidno, da je kodifikacija proces, pri katerem moramo biti pozorni tudi na družbeno uresničevanje, saj govorci lahko izberejo poti, ki jih ni bilo mogoče predvideti.

  Čeprav se je pri večini (večzložnih?) imen izgovor, ki ga pravopisna pravila priporočajo za knjižno izreko, ohranil (Tahoe [tahó], McEnroe [mékǝnro], Ivanhoe [ájvǝnho]), pa ravno pri imenu Joe opažamo vse več odstopanj od normiranih oblik, kar je najverjetneje posledica boljše seznanjenosti s pravili tega jezika in povečanega števila lastnih imen v rabi.
  Pri aktualni prenovi pravopisnih pravil se je v Pravopisni komisiji to vprašanje obravnavalo celovito, tj. s pregledom pogostih imen v slovenskih besedilih, ki se končujejo na pisani -oe. Ugotovljeno je bilo, da večina imen v izglasju ohranja izgovor [o] ali [ó], nekaj pa je tudi takih, ki se z izreko [ôu̯] približujejo izvirnemu izgovoru (ob tem se spremeni tudi kakovost o-ja). Pripravljen je bil predlog, ki predvideva poleg ustaljene izreke v imenovalniški obliki izvirnemu izgovoru bližjo varianto [ôu̯], vendar še ni bil dokončno usklajen. Predlog, ki je predstavljen tudi v ePravopisu na portalu Fran, od rodilnika dalje predvideva pregibanje v skladu s pravili SP 2001. V tedanji diskusiji se je zdelo namreč nemogoče, da bi ob paradigmi Joe, rod. Joeja [džó], rod. [džója] uresničevali tudi sklanjanje po drugem vzorcu, tj. Joe, rod. Joa [džôu̯], rod. [džôva].

  SP 2001
  Joe -ja [džó] m z -em oseb. i. (ȏ)
  Joejev -a -o (ȏ)

  ePravopis (2014–)
  Joe, rod. Joeja [džó tudi džôu̯, rod. džója]

  Porast rabe tega imena v zadnjem času pa kaže, da je rešitev s citatnim imenovalniškim izgovorom elegantna le na prvi pogled, saj mnoge govorce slovenščine moti »razdalja« med dopustno imenovalniško obliko Joe [džôu̯] in rodilniško obliko Joeja [džója]. Tudi v besedilih, v katerih je knjižna raba pričakovana, zaznavamo precej zapisov Joe, rod. Joa, npr.:

  • Na željo novoizvoljenega predsednika ZDA Joa Bidna bo slovesnost ob njegovi slovesni prisegi na položaj 46. predsednika ZDA 20. januarja ... (Dnevnik, december 2020)
  • Newyorška borza napoveduje volilno zmago demokrata Joa Bidna (STA, oktober 2020)
  • Protikandidata Joa Bidna zmerja z besedami "zaspani Joe" (24ur.com, november 2020)

  Pri govornem uresničevanju teh besedil pa opažamo, da se vse pogosteje pojavlja tudi izgovor rodilnika brez pomoči j ali fonema v (v izglasju dvoglasniškega, v rodilniku pa zobnoustničnega), torej: Joe [džôu̯], rodilnik Joa [džóa] ali [džôa], kar odpira nove dvome, zlasti pri tvorbi svojilnega pridevnika.

  Mnogi se zaradi nejasnosti odločajo za dolgo obliko imena: zmaga Josepha Bidna.

  Kot je videti, bo treba naštete možnosti ponovno proučiti, do tedaj pa zbrati tudi nove primere, ki odstopajo od pravila v SP 2001.

  Helena Dobrovoljc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.