×

Sklanjanje moškega imena »Ruben«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako sklanjamo moško ime Ruben.


  Odgovor:

  Ime Ruben je svetopisemsko ime Jakobovega in Leinega prvorojenca iz Stare zaveze. Ime v slovarjih knjižnega jezika še ni bilo kodificirano.
  Glede na to, da izgovorimo ime kot [rúbən], bi pričakovali, da se bo ob pregibanju polglasnik izpuščalo, torej Rúben, rod. ed. Rúbna. Tako pregibanje se občasno pojavlja v različnih besedilih, npr. pri pisanju o švedskem režiserju Rubenu Östlundu ipd., a se večina piscev nagiba k upoštevanju bolj ustaljene norme, razvidne npr. iz prevoda Svetega pisma že pri Dalmatinu, kasneje tudi pri Japlju, zato pri pregibanju in tvorbi pridevnika večinoma ne izpuščamo polglasnika, tj.:

  • Rúben, rod. ed. Rúbena; svoj. prid. Rúbenov, npr. Rubenov rod

  Viri:

  Dalmatin, Biblija, 1584 (Ezk 48,31)
  Inu Meſtna vrata imajo po Israelſkih Rodou Imenih, imenovana biti: Truja vrata pruti pulnozhi: Pèrva vrata Rubenova: druga, Iudova, tretja Levitova.

  Japelj, Biblija, 1784–1802 (1 Krn 5,3)
  Sinovi Izraelovega prvorojenca Rubena so Henoh, Palú, Hecrón in Karmí.

  Slovenski standardni prevod Svetega pisma, 2003 (Ezk 48,31)
  mestna vrata se imenujejo po Izraelovih rodovih – je troje vrat proti severu: Rubenova vrata, Judova vrata in Levijeva vrata.

  Omenimo še, da je sklanjanje z ohranjanjem polglasnika in celo njegovo vokalizacijo v neimenovalniških sklonih redkost, ki jo poznamo danes še:

  • pri skandinavskih in nemških imenih na -en, ki se nekatera izgovorijo tudi z e (Jansen), druga ne (Morten, rod. ed. Mortena);
  • pri antičnih imenih, pri katerih je izvirna končnica v slovenščini odpahnjena ali pa je bil zlog en prvotno naglašen (Evgen);
  • pri imenih iz Svetega pisma, v katerem so taka ne na zadnjem zlogu naglašena osebna imena še Gošen, Oren, Resen, Tohen in »krajevno« Eden.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.