×

Zapis kitajskih zgodovinskih obdobji in poimenovanj keramike
 • Vprašanje:

  Želela bi preveriti pravilen zapis velike/ male začetnice za imena zgodovinskih obdobji na Kitajskem:

  • obdobje vojskujočih/Vojskujočih se držav;
  • obdobje Pomladi/pomladi in jeseni;
  • obdobje petih/Petih dinastij;
  • obdobje treh/Treh kraljestev;
  • dinastija pozni/Pozni Liang;
  • dinastija zahodni/Zahodni Xia.

  Poleg tega me zanima tudi uporaba velike/ male začetnice za keramiko, ki jo imenujemo po delavnicah, kjer so bile izdelane:

  • keramika Ru/ru;
  • keramika Ding/ding ..... (Ru/Ding= ime delavnice kot npr. Meissen v Nemčiji).


  Odgovor:

  Časovno trajanje, ki ga je mogoče omejiti z nekimi skupnimi lastnostmi, imenujemo obdobja ali dobe. Ta so lahko arheološka (halštatsko obdobje), geološka (kambrij, devon), zgodovinska (dominat, srednji vek), umetnostna (antika, bidermajer, gotika) ... V slovenščini poimenovanja teh obdobij pišemo z malo začetnico, zato ni nobenega razloga, da se tudi poimenovanja obdobij, ki so manj znana in prevzeta (prevedena) iz kitajščine, ne bi pisala enako:

  • obdobje vojskujočih se držav
  • obdobje pomladi in jeseni
  • obdobje petih dinastij
  • obdobje treh kraljestev

  Če v poimenovanju obdobja nastopa lastno ime, ga pišemo z veliko začetnico, enako kot če bi pisali dvorec iz obdobja kralja Jurija III., npr.:

  • obdobje dinastije Pozni Liang (po pinjinu Pozni Ljang).
  • obdobje dinastije Zahodni Šja (po pinjinu Zahodni Xia).

  Pri poimenovanju keramike je poimenovalnih možnosti več:
  (a) uporabimo pridevniško obliko, npr. seladonska keramika,
  (b) uporabimo poimenovanje, ki se nanaša na obdobje vladavine določene dinastije, npr. keramika iz obdobja dinastije Korjo;
  (c) uporabimo poimenovanje, ki se nanaša na keramično delavnico kot na znamko keramike, zato imena delavnic pišemo z veliko začetnico, enako tudi znamke keramike: keramika (delavnice) Ru, keramika (delavnice) Ding.

  Helena Dobrovoljc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.