×

Vedenje števnikov pri zapisu starostnega razpona otrok v skupini
 • Vprašanje:

  Mene pa zanima, če so otroci v oddelku vrtca stari od enega do dveh let ali od ena do dve leti. Zanima me tudi zapis z vezajem.


  Odgovor:

  V povedi, ki jo navajate, je uporabljen predložni par od – do, oba predloga se sicer vežeta z rodilnikom (od jutra do večera) in imata »razmejevalni« pomen, tj. izražata začetno in končno mejo. Kadar je za predlogom uporabljen izraz količine oziroma števniški izraz v besedni zvezi (pet let), uporabljamo števnike v nepregibni obliki. To potrjujeta tudi slovarja, SSKJ in SP 2001:

  SSKJ:
  od [...]
  3. pri izrazih količine [...] // v zvezi z do za izražanje približne vmesne mere: takrat je imelo mesto od osem do deset tisoč prebivalcev
  4. v zvezi z do za izražanje začetne in končne meje
  c) pri količini: šteti od ene do deset; vrednosti od nič do neskončno; dnevne temperature bodo od pet do deset stopinj nad ničlo

  SP 2001
  od [...]
  2. razmejevalni, v zvezi z do
  a) prostorski od Celja do Žalca so dobre avtobusne zveze
  b) časovni delati od jutra do večera; od srede do sobote
  c) šteti od ena do sto; temperature od deset do petnajst stopinj

  Pregled gradiva pa nam pokaže, da ni vseeno, kateri števnik uporabimo. Namreč gradivska poizvedba kaže na posebnost t. i. nizkih števnikov en, dva, tri, štiri, ki se skladenjsko vedejo nekoliko drugače kot števniki od pet dalje, saj se prednostno ali pogosteje rabijo v pregibni obliki:

  Števnik Gigafida 2.0
  en pregibno star od enega do X let 227
  en nepregibno star od ena do X let 3
  dva pregibno star od dveh do X let 89
  dva nepregibno star od dve do X let 83
  tri pregibno star od treh do X let 217
  tri nepregibno star od tri do X let 59
  štiri pregibno star od štirih do X let 9
  štiri nepregibno star od štiri do X let 189
  pet pregibno star od petih do X let 1
  pet nepregibno star od pet do X let 257
  šest pregibno star od šestih do X let 0
  šest nepregibno star od šest do X let 238
  deset pregibno star od desetih do X let 0
  desetih nepregibno star od deset do X let 89

  To slovnično zanimivost bi bilo mogoče zajeti tudi v slovarjih

  Večinsko nepregibnost števnikov v predložnih zvezah potrjuje tudi gradivo:

  • Počivati bo moral od šest do dvanajst tednov.
  • Osnovnošolci, stari od šest do 15 let, pojedo v šoli kar štiri obroke.

  Enako velja tudi, če je šteti predmet ali pojem predložno povezanih enot različen (tedenleto):

  • Grozi jim od šest mesecev do pet let zapora.

  Če povzamem:
  Števniki ena, dve, tri ... se v zvezi star od [ŠTEVNIK] do [ŠTEVNIK] let vedejo drugače od višjih števnikov, saj se prednostno ali pogosteje rabijo v pregibni obliki:

  • Otroci v oddelku vrtca so stari od enega do dveh let.
   ALI
  • Vrtec je začel delovati aprila 2011 in je namenjen pripravi otrok, starih od dve do štiri leta.
  • Vrtec je začel delovati aprila 2011 in je namenjen pripravi otrok, starih od dveh do štirih let.

  Če boste uporabili števnike od pet dalje, jih ne boste pregibali:

  • Otroci v razredu so stari od deset do dvanajst let.

  Zanimivost:
  Omenimo še, da zgoraj navedeni zgled šteti od ene do deset kaže na razlikovanje v normi v obdobju 1970–2001 (prva knjiga SSKJ in SP 2001), saj se že v SP 2001, danes pa sploh, števnik en ne pregiba v tej poziciji (šteti od ena do sto). Na vaše vprašanje to ne vpliva, saj tu ne gre za števnik v besedni zvezi, ki nastopa kot prilastek (pridevniška raba) ali jedro (samostalniška raba), temveč samostojno rabljeni števnik (samostalniška raba).

  Helena Dobrovoljc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.