×

Izvor frazema »križana gora«
 • Vprašanje:

  Želel bi poznati izvor poznanega slovenskega vzklika Križana gora!

  križana gora, je to mogoče
  križana gora, kaj pa je to


  Odgovor:

  Frazem križana gora, ki izraža začudenje in je v tem pomenu predstavljen tudi v SSKJ in pravopisu, je verjetno nastal kot nadomestna zveza za zvezo križani Jezus. Tudi v sodobnem gradivu zasledimo rabo tega sicer redkejšega frazema, ki služi enaki funkciji, npr.:

  Obseden je, o ti križani Jezus, gotovo je obseden!

  ali

  Križani Jezus, kako smrdi!

  Mogoče je, da je beseda gora nadomestila ime Jezus, saj je za verujoče omenjanje imena Jezusa Kristusa po nepotrebnem neprimerno. Verjetno je izbira besede gora povezana z mestom križanja, vzpetino Golgoto (tudi Kalvarijo) v bližini Jeruzalema.

  Vsekakor pa frazem lahko izraža več pomenov, npr. vznemirjenje, začudenje, navdušenje, kar je odvisno od konteksta.

  Matej Meterc (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.