×

Jezikovne izbire: »raba« ali »uporaba«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je razlika med izrazoma raba in uporaba?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje je precej splošno, zato je le tak lahko tudi odgovor. Besedi raba in uporaba sta si pomensko podobni, v mnogo primerih sta tudi sinonimni, če sodimo po jezikovnem korpusu Gigafida 2.0, pa besedo uporaba govorci uporabljamo več kot petkrat pogosteje kot besedo raba. V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika je ob tem navedeno, da je beseda raba prednostni sinonim v pomenu 'nastopanje, pojavljanje kje, pri kom v funkciji pripomočka, sredstva' (torej je v večini okoliščin nekoliko bolj primerna od besede uporaba, čeprav tudi ta beseda v tem pomenu ni zaznamovana). V pomenu 'opravljanje funkcije pripomočka, sredstva' je razmerje obratno. Tudi besedi rabiti in uporabljati, ki sta z besedama raba in uporaba besedotvorno povezani, sta v več pomenih sinonimni, le da beseda rabiti v nobenem pomenu nima vloge prednostnega, torej najbolj običajnega sinonima.

  Kljub navedenemu tudi za besedi raba in uporaba velja, da se povezujeta s tipičnimi kolokatorji.
  Beseda raba je tako npr. običajna:

  • v zvezah tipa trajnostna, učinkovita, racionalna raba (česa),
  • v zvezah jezikovna raba, raba slovenščine, angleščine,
  • ponavadi govorimo tudi o rabi tal, prostora, energije,
  • datoteke, mape, tiskalnike ipd. dajemo v skupno rabo (in ne uporabo).

  Drugi kolokatorji se nekoliko bolj pogosto povezujejo z besedo uporaba ali pa so običajni ob obeh besedah.

  Preberite tudi odgovor: Normativno razmerje med glagolskima sopomenkama »rabiti« in »uporabljati«

  Nina Ledinek (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.