×

Kdaj uporabljamo pridevnik »nestični« in kdaj »brezstični«?
 • Vprašanje:

  nestični vezaj
  brezstično plačevanje

  Kako je s predponama ne oziroma brez v teh primerih? Ali je kakšno merilo o ustreznosti določene predpone v posameznih primerih glede na to, da gre za sinonima?


  Odgovor:

  Pridevnike lahko iz istega samostalnika tvorimo na več načinov, pri čemer so lahko različne oblike tvorjenega pridevnika pomensko zamenljive ali pa ne.

  Pri tvorjenju so lahko različne bodisi pripone (npr. gorat, gorski > pomensko nezamenljiva pridevnika; algebraičen, algebrajski, algebrski > pomensko zamenljivi) bodisi predpone (npr. brezstičen, nestičen > pomensko zamenljiva; protidemokratičen, nedemokratičen > pomensko nezamenljiva). Pri pomensko zamenljivih pridevnikih torej ni merila za ustreznost točno določene predpone. Ko pa se pridevniki skupaj s samostalnikom ustalijo v (terminoloških) stalnih besednih zvezah, so v teh zaradi ustaljenosti nezamenljivi.

  V vašem primeru sta pridevnika zunaj terminološkega izrazja zamenljiva, jezikoslovna stroka pa je dala prednost pridevniku nestičen, ustaljen je npr. v zvezah nestični vezaj, nestično ločilo; bančna stroka pa pridevniku brezstičen, ustaljen je npr. v zvezah brezstično plačevanje, brezstična kartica.

  Manca Černivec (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.