×

Variantni zapis pridevnikov »dveuren« in »dvouren«?
  • Vprašanje:

    Ali je razlika med dveuren in dvouren?


    Odgovor:

    Med pridevnikoma dveuren in dvouren ni pomenske razlike, kar izkazuje tudi dvojnica v Slovenskem pravopisu 2001. V aktualni rabi se zlasti v manj formalnih položajih čedalje bolj uveljavlja oblika dvouren, in to kot dvojnica, npr. dvourni/dveurni koncert, dvourna/dveurna zamuda, dvourna/dveurna opozorilna stavka ipd.

    Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.