×

Variantni zapis pridevnikov »dveuren« in »dvouren«?
  • Vprašanje:

    Ali je razlika med dveuren in dvouren?


    Odgovor:

    Med pridevnikoma dveuren in dvouren ni pomenske razlike, kar izkazuje tudi dvojnica v Slovenskem pravopisu 2001. V aktualni rabi se zlasti v manj formalnih položajih čedalje bolj uveljavlja oblika dvouren, in to kot dvojnica, npr. dvourni/dveurni koncert, dvourna/dveurna zamuda, dvourna/dveurna opozorilna stavka ipd.

    Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2014)