×

Pisanje večbesednih zemljepisnih imen: »Severna Amerika«, »Jugovzhodna Azija«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se pri pojmu Severna Amerika obe besedi pišeta z veliko, pri pojmu jugovzhodna Azija pa ne.


  Odgovor:

  Glede na to, da sta obe besedni zvezi slovenski lastni imeni za natančno določeno zemljepisno področje (tj. eksonima), ju obe pišemo z veliko začetnico v prvi sestavini in drugi sestavini, ker sta tudi Azija in Amerika lastni imeni.

  Potrditev, da gre za v obeh primerih za zemljepisno ime, najdete tudi v Slovarju slovenskih eksonimov Draga Kladnika iz l. 2013, kjer so navedene tudi vse neslovenske različice obeh imen: Severna Amerika in Jugovzhodna Azija.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)