×

Pisanje večbesednih zemljepisnih imen: »Severna Amerika«, »Jugovzhodna Azija«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj se pri pojmu Severna Amerika obe besedi pišeta z veliko, pri pojmu jugovzhodna Azija pa ne.


  Odgovor:

  Glede na to, da sta obe besedni zvezi slovenski lastni imeni za natančno določeno zemljepisno področje (tj. eksonima), ju obe pišemo z veliko začetnico v prvi sestavini in drugi sestavini, ker sta tudi Azija in Amerika lastni imeni.

  Potrditev, da gre za v obeh primerih za zemljepisno ime, najdete tudi v Slovarju slovenskih eksonimov Draga Kladnika iz l. 2013, kjer so navedene tudi vse neslovenske različice obeh imen: Severna Amerika in Jugovzhodna Azija.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.