×

Je dostop »oddaljen« ali »oddaljeni«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je ustrezen zapis oddaljen dostop ali oddaljeni dostop – gre za način dostopanja do elektronskih virov. Je to vrsta ali lastnost dostopa?


  Odgovor:

  Oddaljeni dostop (angl. remote access) je uveljavljen strokovni izraz, ki po Islovarju pomeni 'dostop do naprave, sistema, z namenom uporabe oddaljene lokacije'. Gre torej za stalno besedno zvezo z vrstnim pridevnikom, ki ga ne stopnjujemo, saj gre za vrsto dostopa.

  V navedenem pomenu torej svetujemo rabo besedne zveze oddaljeni dostop, čeprav sicer po pregledu korpusa Gigafida 2.0 v rabi prevladuje zapis oddaljen dostop (145 zadetkov), medtem ko jih ima pravilna varianta oddaljeni dostop, manj (106 zadetkov). Morda tudi zato, ker v slovarjih knjižnega jezika termin oddaljeni dostop še ni bil zabeležen.

  Nataša Gliha Komac (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.