×

Ste izgubili »vonj« ali »voh«?
 • Vprašanje:

  Ob okužbi sem izgubil vonj / voh ??
  Izgubil sem zaznavo vonja, oddajal sem še vedno neprijeten vonj, nisem več vohal?


  Odgovor:

  Čeprav sta besedi vonj in voh v izhodišču pomensko različni, saj je vonj značilnost nekoga ali nečesa, občutek, ki ga zaznavamo z vohanjem, torej s tem, da izkoriščamo čutilo za voh, ju v rabi pogosto zamenjujemo. Tako že Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970–1991) evidentira rabo besede vonj v pomenu 'voh'. Medtem ko je bila taka raba nekdaj označena kot redka (v prvi izdaji SSKJ), pa je v drugi izdaji SSKJ (2014) oznaka redko že izpuščena, kar kaže na razširjenost rabe te besede v navedenem pomenu:

  SSKJ (2014)
  vonj [...]

  1. hlapi, ki jih oddajajo hlapljive snovi: vonj se širi [...] dajati, oddajati vonj; puščati za seboj neprijeten vonj // značilnost snovi, teles, ki se zaznava z vohom: navzeti se vonja; vsaka roža ima svoj vonj; zaznati vonj po dimu; [...] // občutek, ki ga povzroča ta značilnost: še zdaj čutim, ekspr. imam v nosu vonj po smrekovih gozdovih
  2. voh: razvitost vonja; okus, vonj in drugi čuti

  (Kljub odsotnosti oznake redko pa t. i. sinonimna razlaga oz. razlaga s t. i. nadrejenim sinonimom (prim. Uvod v SSKJ, § 48) posredno daje prednost poimenovanju voh, kadar gre za pomen 'čut za zaznavanje vonja'.)

  SSKJ (2014)
  voh [...] čut za zaznavanje vonja: voh mu peša; pes ima dober voh; zaznavati z vohom; čutilo za voh; voh, vid in drugi čuti

  Toliko o splošni rabi, v kateri so ustrezne vse jezikovne izbire, ki jih navajate. V terminološki rabi, torej v stroki, je ločevanje med obema pojmoma še vedno eksaktno, o čemer priča tudi *Medicinski terminološki slovar *na portalu Termania. V strokovni rabi bi se povedi glasile takole:

  Ob okužbi sem izgubil voh.
  Izgubil sem zaznavo vonja.
  Oddajal sem še vedno neprijeten vonj.
  Nisem več vohal.

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.